Pomiń menu

Pierwszy rok kadencji władz samorządowych miasta Tczewa – debata podsumowująca

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego w Tczewie uprzejmie informuję, że w dniu 05 grudnia 2007 r. o godzinie 17:00 w sali posiedzeń Rady Miasta Tczewa odbyła się debata publiczna podsumowująca pierwszy rok kadencji władz samorządowych miasta Tczewa. W zorganizowanej przez Stowarzyszenie WIOiRR debacie uczestniczył Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Pan Mirosław Pobłocki, mieszkańcy Tczewa, przedstawiciele mediów oraz  różnych środowisk lokalnych.

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego