Pomiń menu

Debata z udziałem Prezydenta Kołobrzegu

W dniu 13 grudnia 2007 roku w sali konferencyjnej hotelu „Centrum ”odbyła się publiczna debata z udziałem Prezydenta Miasta, poświęcona realizacji deklaracji, podpisanej w dniu 29 maja 2007 roku, dotyczącej zobowiązań na pierwszy rok kadencji.

W debacie wzięli udział; Prezydent Miasta Pan Janusz Gromek, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele lokalnych mediów,około 70 osób.

W trakcie debaty przypomniano treść deklaracji oraz przedstawiono sprawozdanie z monitoringu. Pan Prezydent w swoim wystąpieniu odniósł się do sprawozdania stwierdzając, że jest precyzyjne i podaje prawdziwe fakty. Omówił problemy jakie wynikły w trakcie realizacji niektórych zobowiązań, co było przyczyną opóźnienia ich realizacji. Następnie mieszkańcy przedstawiali problemy i zadawali pytania, w większości dotyczące dalszego rozwoju miasta. Nową propozycją przedstawioną podczas debaty (niewątpliwie wymagającej debaty publicznej) jest dążenia to utworzenia powiatu grodzkiego w Kołobrzegu. Debata przebiegała w życzliwej atmosferze, zarówno stawiane problemy jak i zapytania podyktowane były chęcią ich rozwiązania a nie tylko ich nagłaśniania. Debata trwała około 1,5 godz. – zdaniem jej uczestników była za krótka – Zarząd Stowarzyszenia zobowiązał sie do organizacji podobnych debat w następnych latach kadencji.

 

Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010"