Pomiń menu

Debata w Białymstoku

5 grudnia 2007 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się publiczna debata z udziałem Prezydenta Miasta Białegostoku. Okazją do jej zorganizowania była pierwsza rocznica zaprzysiężenia dr hab. Tadeusza Truskolaskiego na ten urząd. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu pierwszego roku kadencji, a także prezentacji rezultatów monitoringu realizacji zadań zawartych w Deklaracji, podpisanej w maju – podczas pierwszego ze spotkań zorganizowanych w Białymstoku w ramach tegorocznej edycji Akcji „Masz głos masz wybór”.

W debacie, którą poprowadzili przedstawiciele AKNP UwB oraz Stowarzyszenia KoLiber, udział wzięli członkowie organizacji uczestniczących w Akcji, przedstawiciele organizacji pozarządowych, studenci, mieszkańcy Białegostoku oraz lokalne media. Specjalnymi gośćmi spotkania byli eksperci – przedstawiciele instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i innych środowisk, bezpośrednio zainteresowanych realizacją zobowiązań, które zostały przez Prezydenta przewidziane do realizacji w mijającym roku.

Ogółem, w trwającym niemal dwie godziny spotkaniu, udział wzięło około 80 osób. Debatę zainaugurowało przypomnienie, mijającej w tym dniu, rocznicy zaprzysiężenia na urząd prezydenta miasta – prowadzący złożyli Gościowi okolicznościowe gratulacje i życzenia sukcesów w kolejnych latach pełnienia swoich obowiązków. Następnie uczestnikom spotkania przedstawiono rezultaty monitoringu, zebrane w formie prezentacji multimedialnej, opatrzonej komentarzem przez przedstawicieli poszczególnych organizacji koalicyjnych, odpowiedzialnych za monitoring poszczególnych punktów prezydenckiej deklaracji.

W toku omawiania kolejnych zobowiązań powstało kilka różnic zdań pomiędzy Prezydentem oraz autorami-komentatorami raportu, dotyczyły one w szczególności tempa i jakości realizacji poszczególnych inwestycji. Mimo powyższych rozdźwięków, Gość spotkania z uznaniem odniósł się do merytorycznej zawartości prezentacji i uznał znaczną część wniosków sformułowanych przez organizatorów spotkania.

Prezentacja każdego ze zobowiązań podsumowywana była komentarzem Prezydenta, a następnie wypowiedziami ekspertów, reprezentujących podmioty bezpośrednio zainteresowane poszczególnymi inwestycjami. Najdłuższa wymiana poglądów, połączona z ożywioną dyskusją i licznymi pytaniami z sali, dotyczyła problematyki rozbudowy Stadionu Miejskiego oraz perspektyw na dalszy rozwój białostockiej infrastruktury sportowej. Szczególne zainteresowanie wzbudziły kwestie związane z poprawą standardu boiska piłkarskiego Jagiellonii Białystok i udziałem tej drużyny w rozgrywkach ogólnopolskich.

Wiele uwagi poświęcono także przebudowie miejskiego rynku, której rezultaty zwłaszcza od strony estetycznej nie przestają dzielić mieszkańców Białegostoku. Wobec ożywionej dyskusji dotyczącej wspomnianych zobowiązań, planowane na 90 minut spotkanie nieco się przedłużyło. Ostatecznie zakończyły je dopiero przypomnienia współpracowników Prezydenta, sygnalizujące Gościowi kolejne obowiązki, przypadające na pierwszą rocznicę przejęcia obowiązków organu wykonawczego białostockiego samorządu.

.

Klub Myśli Politycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku