Pomiń menu

Masz głos masz wybór – w Poznaniu koziołki mają głos

 

Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków o potrzebach wspólnoty, a także dążenie do ich zaspokajania.

Warsztaty twórczego myślenia
i pisania, które odbyły się 15 stycznia  miały za cel uświadomienie, że warto organizować się często mimo braku impulsu ze strony władz samorządowych. Nasze podwórka i osiedla nurtują różne problemy. Mamy ciekawe pomysły na organizowanie czasu wolnego, a brakuje nam sprzymierzeńców w ich realizacji. Próbowaliśmy wszystkie te myśli i opinie wyrazić
za pomocą plakatów według pomysłu międzynarodowej organizacji Loesje (www.loesje.pl).

Uczestnicy poznali techniki tworzenia haseł – poprzez zabawy słowami, początkowo  tworzenie asocjacji do różnych wyrazów, a następnie pisania z ich pomocą krótkiego opowiadania. A na końcu można było już uwalniać same złote myśli! 🙂

W lutym odbędzie się wernisaż plakatów, a  następnie debata na temat społeczeństwa obywatelskiego z udziałem znanych poznaniaków oraz poznaniaków wartych poznania.

 

Realizatorzy „Koziołków” w swoich środowiskach uczą się, jak być świadomym i aktywnym obywatelem. Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu od 1996 roku realizuje różne projekty na rzecz społeczności lokalnej i międzynarodowej, a przede wszystkim koordynuje pracę setek wolontariuszy z naszego miasta chętnych na co dzień nieść pomoc potrzebującym. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa umożliwia swoim studentom realizację własnych pomysłów. Dzięki wsparciu uczelni studenci wydają własne czasopismo, tomiki poezji oraz odbywają warsztaty radiowe. Poza tym działa kilkanaście organizacji, które zapełniają wolny czas po zajęciach, jak kuźnia polityczna, koło kulturoznawców, koło poetyckie, Uczelniany Klub Kibica oraz Forum Młodych PKPP „Lewiatan”.

 

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu