Pomiń menu

Debata podsumowująca w Jeleniej Górze

 

Prezydent miasta kontra mieszkańcy Sobieszowa…

W ramach akcji MASZ GŁOS – MASZ WYBÓR jeleniogórskie organizacje pozarządowe: (Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej – Biuro Porad Obywatelskich, ) afiliowane przy Fundacji imienia Stefana Batorego oraz Stowarzyszenia Szkoła Liderów zorganizowały  w dniu 7 lutego 2008 r. w Domu Kultury „Muflon” w Sobieszowie kolejną  debatę. Jej celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców na działania, jakie prowadzą władze samorządowe oraz uświadomienie im możliwości wpływu na te działania. Wraz z prezydentem Panem Markiem Obrębalskim na debatę przybyli również wiceprezydenci: Jerzy Łużniak i  Zbigniew Szereniuk, skarbnik Janina Nadolska, sekretarz miasta Agata Żmijewska, wicedyrektor zarządu dróg Jerzy Bigus, szefowa ZGL „Południe” Krystyna Jankowiak-Witek, prezes Wodnika Wojciech Jastrzębski. Na sali byli też przedstawiciele policji jeleniogórskiej: komendant Cieplickiego komisariatu wraz z zastępcą. Na początku debaty został przedstawiony raport organizacji biorących udział w akcji Masz Głos Masz Wybór, dotyczący  realizacji obietnic prezydenta w 2007 roku:                                                                                  

-zakończenie realizacji projektu ”Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”,
-zakończenie przebudowy 13 ulic w Cieplicach i 7 ulic w Sobieszowie,
-powstanie podstrefy specjalnej ekonomicznej,
-ograniczenie zagrożenia przeciwpowodziowego w rejonie ulicy Mieszka I m.in. poprzez zakup 20 rękawów ochronnych 
-uruchomienie sezonowego lodowiska i wypożyczalni łyżew,

Raport został przedstawiony przez wolontariusza Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Pana Stanisława Dziedzica.

Do przedstawionego raportu Prezydent się nie odniósł. W sumie w debacie podsumowującej pracę prezydenta Marka Obrębalskiego na Sali było ponad 100 osób. Poruszano wiele  kwestii, wśród których powtarzała się sprawa  sobieszowskiego basenu, pytano również o zakończenie remontu dróg i sprawy dotyczące bezpieczeństwa sobieszowian oraz braku  oznakowania ulic czy czystości miasta. Nad porządkiem obrad czuwał Zbigniew Przybyła. Debata miała swoje ramy i czasu było niestety za mało i nie padło wiele konkretów. Jednak po jej zakończeniu, każdy zainteresowany mógł osobiście porozmawiać z Prezydentem czy z jego zastępcami.

Prezes JSOB
Janusz Jędraszko 

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych