Pomiń menu

Działania "Grupy Społecznej – Wspólne Miasto" – pomoc potrzebującym

 

Grupa Społeczna – Miasto Wspólne zrzeszona w akcji „Masz Głos, masz wybór” zintegrowana jest wokół rozpoznawania spraw społecznych. W razie potrzeby jest możliwy kontakt wymieniony na stronie WWW Masz głos, masz wybór”.

O interesujących sprawach i problemach, jakie się pojawiają w mieście z udziałem decyzji wybranej Rady Miasta i Rady Powiatu mamy zamiar pisać i publikować wiadomości w dostępnych środkach przekazu wykorzystując w tym celu Internet oraz prywatne portale. Mamy zamiar mówić o wszystkim, co jest złe i dobre. Priorytetem naszego działania w pierwszej kolejności są sprawy obywatelskie. Uważamy, że nie mogą one znaleźć się na dalszym planie, w segregatorze spraw niepilnych, mogących jeszcze poczekać.  

Niedawno temu uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Wolontariatu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Europejskich. Te dwie organizacje mówiły o opiece społecznej. Skoro o tym mówią młodzi ludzie to oni skalę problemu dostrzegają.

W zakresie świadczenia usług opiekuńczych zajmują się coraz częściej fundacje, stowarzyszenia pomocowe, które świadczą usługi na rzecz osób potrzebujących. Do zakresu zadań usługowych można zaliczyć (np. zrobienie zakupów, opłacenie rachunków, wypożyczenie książki w bibliotece), na opiece higienicznej (pomoc w myciu czy sprzątaniu mieszkania), na zaleconej przez lekarza pielęgnacji (podawanie leków albo pomoc w prostych ćwiczeniach rehabilitacyjnych), a także, w razie możliwości, na zapewnieniu kontaktów z otoczeniem (chociażby odprowadzenie na spotkanie do Domu Seniora). Lepiej zorganizowane ośrodki pomocy świadczą specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (np. rehabilitacja). W Skarżysku – Kamiennej powstają inicjatywy zorganizowania Domu Opieki Społecznej i w tym temacie dzisiaj pojawia się konkurencja, ale każdy zainteresowany działalnością pomocową może udowodnić swoją potrzebę istnienia.  Rynek na pewno jest duży.

11 marca będą wydawane paczki żywnościowe. Nie będzie to akcja jednorazowa. Akcja trwać będzie do stycznia 2009 roku, a więc przez cały niemal rok. Inicjatywa pomocowa została zorganizowana poza udziałem władz miasta. Pomoc jest skierowana do osób po pięćdziesiątce, które mają status bezrobotnego, emeryta, rencisty. Osoby o słabym statusie ekonomicznym – potrzebujące pomocy typują związki zawodowe, związki emeryckie, organizacje społeczne. Organizacje, które wytypowały i utworzyły wykaz osób przekazują listę imienną operatorowi akcji. Osoby zakwalifikowane do pomocy mają obowiązek zarejestrowania się u operatora akcji jeszcze przed 8 marca 2008. Jednym z takich operatorów akcji, który będzie świadczył pomoc dla 150 osób, jest Fundacja PRO-MEMORI w Skarżysku- Kamiennej, ul. Rejowska 45/49, z którą Grupa Społeczna –Miasto Wspólne współpracuje.

Pomoc jest udzielana w ramach programu Unii Europejskiej PEAD. Fundacja przyjęła średnie kryterium dochodowe, które na rodzinę w miesiącu nie może przekroczyć 1000 złoty brutto.

Pakiet pomocowy zawiera: Mleko – 2 l; Mąkę – 0.5 kg; Kaszę – 0.5 kg; Cukier – 0.5kg; Makaron świderki – 0.4 kg; Makaron krajanka – 0,3 kg.

Od miesiąca kwietnia 2008 pakiet żywnościowy zostanie rozszerzony o: dżemy, płatki kukurydziane, dania gotowe. W tym zestawie osoby zarejestrowane do korzystania z pomocy będą ja otrzymywały przez cały rok, do stycznia 2009.

Wojciech Markiewicz    

Grupa Społeczna – Miasto Wspólne