Pomiń menu

Akcja Masz głos, masz wybór w Radzyminie

 

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum" po raz kolejny zgłosiło swój udział do ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór. Akcja jest organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Jej celem jest zachęcenie Polaków do udziału w życiu publicznym oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za losy gminy. Akcja będzie prowadzona do kolejnych wyborów w roku 2010.

W roku 2007 w ramach akcji "Masz głos, Masz wybór" zorganizowaliśmy dwie debaty, podczas których burmistrz Radzymina – Zbigniew Piotrowski miał możliwość wsłuchać się w nurtujące mieszkańców problemy. W efekcie przeprowadzonego spotkania z mieszkańcami Burmistrz podpisał deklarację, w której zobowiązał się do przeprowadzenia 5 inwestycji w roku 2007 m.in.

– dokończyć rozbudowę Strażnicy OSP – I etap
– dokończyć rozbudowę szpitala
– dokończyć remont kina "Czar"
– wybudować ulicę Słowackiego
– wykonać prace remontowe w Dworku Eleonory Czartoryskiej.

Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum" przeprowadziło monitoring realizacji zobowiązań Burmistrza a następnie zapoznało mieszkańców z wynikami raportu podczas listopadowej debaty podsumowującej pierwszy rok kadencji. Wyniki raportu dostępne są na naszej stronie internetowej.

W roku 2008 akcja "Masz głos, Masz wybór" realizowana według następującego harmonogramu:

Spotkanie mieszkańców z Burmistrzem i podpisanie deklaracji

27 kwietnia 2008 godz. 18.00

Radzymińskie Ośrodek Kultury i Sportu

Działanie mające na celu zainteresowanie mieszkańców sprawami gminy

V-VI.2008

   

Monitoring i stworzenie raportu

V-X.2008

Spotkania podsumowujące II rok kadencji i upowszechnienie wyników monitoringu

X-XI.2008

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Radzymin do licznego uczestnictwa w Debacie.

Krzysztof Dobrzyniecki – koordynator projektu

Stowarzyszenie Radzymińskie Forum