Pomiń menu

Zaproszenie na spotkanie mieszkanców z burmistrzem Świebodzic

Prezentujemy treść pisma Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej do burmistrza Świebodzic, zapraszające go do współpracy w ramach akcji "Masz głos, masz wybór". 

STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
58-160 Świebodzice, Osiedle Sudeckie 12
NIP 884-24-07-686, REGON 891357410
Nr konta: PKO BP S.A Oddział w Świdnicy nr 33 1020 5138 0000 9902 0054 9527 

                                                             Świebodzice, dnia 25.03.2008
Stow. 43/2008

Szanowny Pan
Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice

Zaproszenie

Szanowny Panie Burmistrzu Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Grupa Nieformalna założona z Uczniów świebodzickich szkół uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór.

Akcja jest od 2005 r  organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Jej celem jest zachęcenie Polaków do udziału w życiu publicznym, m.in. w wyborach samorządowych.

Uczestnicy Akcji prowadzą w swoich miejscowościach działania na rzecz rozszerzenia debaty publicznej o lokalnych problemach i sposobach ich rozwiązywania, budowania dialogu pomiędzy władzami samorządowymi, a mieszkańcami oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności – wyborców i wybranych – za losy gminy. Panie Burmistrzu Akcja będzie prowadzona w naszym mieście sukcesywnie aż do 2010 roku czyli do czasu kolejnych wyborów samorządowych.

Wyżej wymienione organizacje zapraszają Pana na spotkanie z mieszkańcami Świebodzic, które odbędzie się w dn 16. kwietnia r o godzinie 17,00 w sali Klubu Seniora przy Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów ul. Żeromskiego 13-15.

Spotkanie to ma na celu przedstawienie problemów gminy, Pana zdaniem najważniejszych lub najpilniejszych do rozwiązania w roku 2008 oraz na dalsze lata Pana kadencji.

Proponujemy również Panu stworzenie dokumentu – deklaracji zawierającego listę najważniejszych problemów Świebodzic, które w trakcie całej kadencji władze samorządowe będą starały się rozwiązać oraz maksymalnie 5 zadań, które planowane są do realizacji na rok 2008.  Podpisany przez Pana dokument zostałby podpisany i upubliczniony po to, aby wszyscy mieszkańcy naszego Miasta mogli się dowiedzieć jaką strategię pracy przewidują Władze Świebodzic na kolejne lata kadencji oraz na obecny 2008 rok.

Koordynatorki Akcji Masz Głos Masz – Masz Wybór       

Ewa Dziwosz, Monika Nasiadka