Pomiń menu

Zapraszamy na spotkanie z Wójtem Gminy Lubaczów

Stowarzyszenie Lepsza Integracja Dla Energicznego Rozwoju – LIDER oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów zapraszają na spotkanie Wójta Pana Wiesława Kapla z mieszkańcami Gminy Lubaczów. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, dn. 14 kwietnia o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Lubaczowie.
Spotkanie jest organizowane w ramach akcji "Masz głos, masz wybór"

Celem akcji jest zachęcanie obywateli do udziału w życiu publicznym oraz wzmacnianie – u wyborców i wybranych – poczucia współodpowiedzialności za decyzje dotyczące gminy.

Podczas spotkanie, Wójt przedstawi listę najważniejszych, jego zdaniem, problemów Gminy Lubaczów oraz poinformuje mieszkańców, które z tych problemów będą rozwiązane do końca kadencji (2010 rok), a co konkretnie zostanie zrobione już w 2008 roku. Podczas spotkania odbędzie sie dyskusja z udziałem mieszkańców na temat przedstawionego planu, pytania z sali.

Efektem spotkania będzie podpisana przez Wójta deklaracja zawierająca:

  • listę maksimum 5 zadań do wykonania w 2008 roku.
  • listę maksimum 5 zobowiązań, które zostną zrealizowane przez władze samorządowe podczas całej kadencji (do 2010 roku).

Koordynator
Wojciech Janczura
Stowarzyszenie LIDER

Stowarzyszenie Lepsza Integracja Dla Energicznego Rozwoju – LIDER