Pomiń menu

Dziś, jutro miasta i gminy Zgierz

25 kwietnia 2008 o godzinie 15.00 w I LO im. S. Staszica w Zgierzu odbędzie się otwarta debata na temat „Dziś, jutro miasta i gminy Zgierz” a także spotkanie uczniów, mieszkańców gmin miejskiej i wiejskiej z prezydentem miasta p. Jerzym Sokołem  oraz wójtem gminy Zgierz, p. Zdzisławem Rembiszem na temat planów samorządu na rok 2008 i lata kadencji.

Spotkanie organizuje fundacja „Twórczy, Aktywni”, która uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Akcja ma na celu budowanie płaszczyzny dialogu pomiędzy samorządem a mieszkańcami i angażowanie obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym gmin.

Pierwszym działaniem, w ramach Akcji, jest otwarte spotkanie wójta i prezydenta z mieszkańcami gmin, przedstawienie zadań samorządu na najbliższy rok oraz planów na całą kadencję. Spotkanie 25 kwietnia w LO im. S. Staszica poprzedzi debata przygotowana przez młodzież. Wójt i prezydent zaprezentują do pięciu zadań, które zamierzają zrealizować w najbliższym roku i tyle samo planów na całą kadencję. Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli odnieść się do programu zaproponowanego przez władze samorządowe, zadać pytania i poprosić o wyjaśnienie. Spotkanie zakończy się podpisaniem przez wójta i prezydenta zobowiązania, zawierającego przedstawione plany i zadania.

Planujemy również spotkania różnych środowisk, poświęcone najważniejszym, wskazanym przez mieszkańców problemom, bo wspólnie łatwiej je rozwiązać.

Naczelną zasadą akcji „Masz głos, masz wybór” jest jej bezstronność, debaty i spotkania mają być okazją do rzeczowej rozmowy, prezentującej argumenty różnorodnych środowisk i osób o odmiennych poglądach. Debaty te staną się forum dla wymiany opinii pomiędzy samorządem i mieszkańcami. To oni w listopadzie 2006 roku dokonali wyboru władz samorządowych, ale nie znaczy to, że jako obywatele są zwolnieni z odpowiedzialności i troski za własne społeczności lokalne. Akcja ma zaprosić mieszkańców do współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji ważnych dla ich lokalnej społeczności. Trzeba rozmawiać, wspólnie szukać najlepszych rozwiązań w myśl przysłowia, że „zgoda buduje…”, bo wspólnym celem jest dobro mieszkańców.

Informacje o akcji „Masz głos, masz wybór” można uzyskać pisząc na adres mailowy: [email protected]  tel. 512 96 99 12   www.maszglos.pl

"Twórczy, Aktywni"