Pomiń menu

Spotkanie z Prezydentem Miasta Kołobrzeg Januszem Gromkiem

W dniu 30.04.2008r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej hotelu „Centrum” w Kołobrzegu odbędzie się otwarte spotkanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka z mieszkańcami miasta zorganizowane przez Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010”.
Spotkanie będzie poświęcone przedstawieniu przez Prezydenta listy najważniejszych problemów miasta oraz sposobów ich rozwiązania. W jego trakcie Prezydent podpisze deklarację dotyczącą zadań realizowanych w 2008 roku.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich mieszkańców Kołobrzegu.

Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010”