Pomiń menu

Radzymińska Debata

 

Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum", realizator akcji "Masz głos, Masz wybór" serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Radzymin na Debatę z udziałem Burmistrza Radzymina, – Panen Zbigniewem Piotrowskim

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2008 roku (niedziela) o godzinie 18.00 w hali Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Jana Pawła II 20 w Radzyminie.

Podczas debaty z mieszkańcami zostanie przedstawiony program działań Burmistrza i Rady Miejskiej na najbliższy rok. Pragniemy, aby burmistrz zaprezentował swój plan pracy z uwzględnieniem trzech dziedzin życia według nas bardzo istotnych i aktualnych.

Po dokładnej analizie i ocenie sytuacji, problemów występujących w naszej Gminie wyróżniamy trzy podstawowe dziedziny życia, na które chcielibyśmy położyć większy nacisk to jest:

Szeroko rozumiane BEZPIECZEŃSTWO publiczne (Policja, Straż Miejska, Straż
Pożarna itp.)

Problemy KOMUNIKACYJNE ( Transport zbiorowy wewnątrz gminy oraz z innymi
miastami powiatu wołomińskiego i do Warszawy)

Rozwój i dostęp wszystkich obywateli do KULTURY, OŚWIATY, ROZRYWKI (Formy
spędzenia wolnego czasy dla dzieci i młodzieży, festyny, pikniki, place zabaw, boiska itp.)

Podczas pierwszej debaty zostałaby podpisana Deklaracja, w której Burmistrz odniósłby się do problemów występujących w Gminie oraz zaproponowałby sposoby rozwiązania ich. Nie oczekujemy szczegółowej deklaracji realizacji zadań, gdyż zdajemy sobie sprawę z krótkiego okresu czasu na realizacje podjętych dzałań.

W miesiącach od maja do września Stowarzyszenie przyglądałoby się działaniom Burmistrza i Rady Miejskiej oraz oceniłoby, jakie kroki zostały podjęte w celu realizacji zamierzonych działań, zawartych w deklaracji, które prowadziłyby do rozwiązania powyższych problemów.

Na kolejną Debatę, podsumowującą II rok kadencji zaprosilibyśmy Burmistrza w listopadzie. Podczas tego spotkania przedstawimy Raport z monitoringu realizacji zadań oraz podsumujemy mijający rok to, co się udało zrealizować a co nie.

Autorskim projektem Stowarzyszenia ?Radzymińskie Forum? byłoby podpisanie, w
trakcie kwietniowego spotkania, drugiej Deklaracji, w której Burmistrz zobowiązałby się wspólnie z Radą Miejską, do wprowadzenia pięciu zadań, inwestycji najczęściej wymienianych przez mieszkańców, do Projektu Budżetu Gminy na 2009 rok.

Mamy nadzieję, iż takie działania stałyby się widocznym znakiem konsultacji społecznych przy tworzeniu tak ważnego dla nas wszystkich dokumentu jak budżet.

Zależy nam na tym, by dzięki naszej akcji lokalni samorządowcy nie byli już dla mieszkańców anonimowymi urzędnikami, na których można, co najwyżej ponarzekać, lecz by stali się dla obywateli równorzędnymi partnerami. Sami mieszkańcy z kolei będą chętniej organizować się i śmielej zgłaszać postulaty dotyczące rozwiązywania problemów, jakie trapią ich w codziennym życiu.

Ogólnopolska akcja "Masz głos, Masz wybór" jest organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Jej celem jest zachęcenie Polaków do udziału w życiu publicznym oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za losy gminy. Akcja będzie prowadzona do kolejnych wyborów w roku 2010

Serdecznie zapraszamy

Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum"