Pomiń menu

Gmina Suwałki – nasze problemy rozwiążemy wspólnie

 W dniu 9 maja 2008r. o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej przy SP w Starym Folwarku odbędzie się spotkanie mieszkańców Starego Folwarku i miejscowości położonych wokół j. Wigry z wójtem Gminy Suwałki. Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców, kwaterodawców, usługodawców, nauczycieli, młodzież, rolnik, radni i wszystkich zainteresowanych. Tematem debaty będą lokalne problemy (budowa studni głębinowej w Starym Folwarku, kanalizacji i wodociągu w miejscowościach turystycznych położonych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, utworzenie miejscowej plaży, zagospodarowanie placu rekreacyjno-turystycznego, promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy, utrzymanie czystości i porządku; plany i ich sposób realizacji przez władze samorządowe do końca kadencji.

Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne