Pomiń menu

Po debacie w Dzierżoniowie

 28 kwietnia 2008 roku w  Sali Rycerskiej dzierżoniowskiego Ratusza odbyła się otwarta debata mieszkańców Dzierżoniowa z  Burmistrzem Markiem Piorunem oraz przedstawicielami Urzędu Miasta. Spotkanie było elementem ogólnopolskiej akcji "Masz Głos Masz Wybór" promującej wsród obywateli wiedzę o ich samorządzie oraz zaangażowanie obywateli w życie publiczne lokalnych społeczności. Była to druga edycja akcji w Dzierżoniowie. Po raz pierwszy spotkanie takie odbyło się w maju ubiegłego roku.

Na spotkaniu pojawiła się dość liczna grupa dzierżoniowian. Poprowadziłe je Jakub Kurek, inicjator ubiegłorocznej debaty.

Burmistrz najpierw zreferował to, do czego  zobowiązał się w deklaracji
podpisanej na podobnym spotkaniu w zeszłym oku. Były tam m.in. zobowiązania dotyczące boisk przyszkolnych, ronda na ulicy Batalionów Chłopskich, nowych miejsc pracy, budownictwa mieszkalnego. Wg Burmistrza Marka Pioruna wszystkie zobowiązania zostały spełnione bez większych trudności.

Zasadnicza część spotkania poświęcona była dyskusji o najbliższej
przyszłości, czyli o  najważniejszych kwestiach, nad którymi zamierza
pracować dzierżoniowski samorząd w roku obecnym.  Burmistrz wymienił wśród nich poprawę stanu dróg w Dzierżoniowie, inwestycje w oświatę, zwiększenie ilości miejsc pracy i budownictwo mieszkaniowe. Mieszkańcy zadawali pytania dotyczące m.in. budowy przyszkolnych sal gimnastycznych, planów modernizacji drogi Dzierżoniów – Łagiewniki,  wspierania lokalnych organizacji pozarządowych a także organizacji przyszłorocznego finału WOŚP na dzierżoniowskim rynku. Podczas dyskusji z mieszkańcami wytypowano konkretne zadania, które podobnie jak w zeszłym roku, zostaną umieszczone w deklaracji. Deklaracja ta, po zredagowaniu i podpisaniu przez Burmistrza zostanie wkrótce opublikowana.

Akcja Masz Głos Masz Wybór realizowana jest w całej Polsce. Organizatorami krajowymi akcji są Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Pomaga im ponad 250 lokalnych organizacji pozarządowych, które w swoich gminach i miastach realizują poszczególne zadania projektu. W Dzierżoniowie akcja jest prowadzona przez Fundację ROPUH Rozwoju Organizacji Pozarządowych Upowszechniających Harcerstwo  im. harcmistrza Radosława
Turzańskiego.

Fundacja ROPUH Rozwoju Organizacji Pozarządowych Upowszechniających Harcerstwo im. hm. Radosława Turzańskiego