Pomiń menu

Pierwsze działanie w ramach akcji w Radomiu – Debata już za nami.

 

I jesteśmy po debacie!

Mimo, że Prezydent Miasta Radomia nie zaszczycił nas swoją obecnością, przeprowadzona debata to ogromny sukces!

Po pierwsze: frekwencja – było to najliczniejsze spotkanie ze wszystkich dotychczasowych przeprowadzonych w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór. Udział w nim wzięło około 130 osób.

Po drugie: obecność zaproszonych gości – licznie przybyli radni miasta Radomia, parlamentarzyści, przedstawiciele sejmiku, urzędów i organizacji pozarządowych.

Po trzecie: wartość merytoryczna wyniesiona ze spotkania – uzyskanie odpowiedzi na liczne pytania, umówienie spotkań z radnymi podczas ich dyżurów, poznanie praw przysługującym mieszkańcom, ustalenie priorytetów dla Radomia.

Podczas spotkania przeprowadziliśmy ankietę, w wyniku której wyszczególniliśmy najważniejsze obszary działania dla władz, określiliśmy problemy wymagające najpilniejszego rozwiązania i oceniliśmy pierwszy rok kadencji władz miasta.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: http://picasaweb.google.pl/kochamradom/20080428DebataMGMW, a już wkrótce opublikujemy raport z pierwszego działania

Stowarzyszenie Kocham Radom