Pomiń menu

Zaproszenia na spotkanie załozycielski LGD

 

Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński serdecznie zapraszam na spotkanie

założycielskie Lokalnej Grupy Działania, które odbędzie się w dniu 5 maja 2008 roku

o godz .12.00 w sali 282 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach .

     

     

    Porządek zebrania przedstawia się następująco:

     

  1. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania założycielskiego.

2. Zapoznanie się i dyskusja nad projektem statutu Stowarzyszenia.

3. Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia i jego siedzibie.

4. Podjęcie uchwały o uchwaleniu statutu stowarzyszenia.

5. Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego i udzieleniu mu

pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją

stowarzyszenia.

6. Wolne wnioski.

International Club Kiwanis Pyrzyce