Pomiń menu

Ankieta badania satysfakcji klienta!

 

Szanowni Państwo!

Jednym z zadań, jakie stawia przed sobą Urząd Miejski w Pyrzycach jest dostosowywanie realizowanych przez niego zadań do oczekiwań Klientów.

W związku z powyższym, w budynku Urzędu Miejskiego przy Punkcie Informacyjnym na parterze wyłożone są ankiety. Celem przeprowadzanej ankiety jest ocena przez Państwa pracy Urzędu Miejskiego i jego pracowników.

Wypełnioną ankietę należy umieścić w urnie, znajdującej się w Urzędzie Miejskim, lub przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Ankieta jest anonimowa i jeżeli zdecydują się Państwo na jej wypełnienie prosimy – o ile to możliwe – o wypełnienie wszystkich jej punktów.

International Club Kiwanis Pyrzyce