Pomiń menu

Brańsk- Przywracanie ludzkiej twarzy

 W Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku 29 kwietnia z udziałem ok. 100 osób odbyło sie spotkaniem z burmistrzem Brańska, Danielem Bańskowskim. Zorganizowane one zostało przez Stowarzyszenie Dyliżans Kulturalny w ramach Akcji "Masz głos". Celem jego było przede wszystkim pokazanie ludzkiej twarzy miejscowej władzy, co się udalo zrobic po ponad 2 godzinnej dyskusji.

Rozmawiono o bieżącym problemach funkcjonowania samorządu w tym podlaskim miasteczku, podziałach panujących w Radzie Miejskiej, problemach miejscowych przedsiębiorców, o koniecznych inwestycjach w infrastrukturę miejską oraz pozyskiwaniu środkow z RPO Województwa Podlaskiego, PO "Rozwój Polski Wschodniej". Burmistrz był zgodne, że są to problemy wymagające najpilniejszego rozwiązania. Podpisując deklarację, na finał spotkania zobowiązał sie do podjęcia efektywnych działań na rzecz ich rozwiązania. O tym, co mu sie uda, ustalono, że poinformuje podczas kolejnego spotkania zaplanowanego w listopadzie, kiedy jego rządy w obecnej kadencji osiagną półmetek.

Stowarzyszenie Dyliżans Kulturalny