Pomiń menu

BUKOWNO: WIOSENNA DEBATA 2008

Planowane inwestycje, stan miejskich dróg i chodników, czystość i wygląd miasta oraz problem świadczenia specjalistycznych usług medycznych w Bukownie znalazły się wśród kwestii, które zdominowały trzecią debatę władz samorządowych z mieszkańcami miasta, jaką zorganizowała w ramach akcji "Masz głos, masz wybór" Pracownia Inicjatyw Lokalnych.

Spotkanie, w którym udział wzięli Burmistrz Bukowna Mirosław Gajdziszewski, Zastępca Burmistrza Józef Paluch oraz Sekretarz Bukowna Marcin Cockiewicz odbyło się 12 maja w sali widowiskowej Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie (ul. Kolejowa 3). Trwającą niemalże dwie godziny (17.00-19.00) debatę moderowała Katarzyna Cichos z Katowickiej Grupy Obywatelskiej. W spotkaniu uczestniczyło około pięćdziesięciu mieszkańców Bukowna, a na zaproszenie Pracowni Inicjatyw Lokalnych w spotkaniu wziął udział Łukasz Słoniowski (Kraków) – tutor organizacji w roszczerzonej ścieżce działań w ramach akcji "Masz głos, masz wybór".

Debata rozpoczęła się wstępem wygłoszonym przez Prezeskę Pracowni Inicjatyw Lokalnych Joannę Lato, w którym przypomniała ona założenia i cele akcji "Masz głos, masz wybór" oraz zapisy deklaracji podpisanej przez Burmistrza na wiosennym spotkaniu w 2007 roku. Następnie głos zabrał Burmistrz Mirosław Gajdziszewski.

W pierwszej części przemówienia Burmistrz przypomniał, iż, jego zdaniem, najważniejszymi problemami Bukowna są: poprawa warunków mieszkaniowych i ochrony zdrowia, poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury technicznej, ochrona i pielęgnacja walorów środowiskowych oraz zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym Bukowna. Następnie Burmistrz przedstawił stan realizacji zobowiązań na cztery lata kadencji, odnoszących się m.in. do poszukiwania możliwości zaopatrzenia mieszkańców Bukowna w wodę pitną z ujęć własnych, umocnienia współpracy ze Wspólnotą Gruntowo-Leśną, monitoringu najbardziej niebezpiecznych miejsc miasta oraz inwestucji w infrastrukturę. Końcowa część przemówienia Mirosława Gajdziszewskiego poświęcona została planom władz samorządowych na rok 2008, w tym poszukiwania możliwości organizacji specjalistycznych usług medycznych na terenie miasta.

Po krótkiej przerwie na kawę głos zabrali mieszkańcy Bukowna. Pytania dotyczyły przede wszystkim modernizacji dróg i chodników oraz sposobów finansowania inwestycji (dotacje unijne). Pytano także o poprawę estetyki miasta (m.in. remont mienia należącego do gminy). Po raz pierwszy w historii spotkań władz samorządowych z mieszkańcami Bukowna, organizowanych przez Pracownię Inicjatyw Lokalnych, mieszkańcy nagrodzili Burmistrza brawami – za zapowiedź stanowczego egzekwowania opłat za wywóz śmieci od tych mieszkańców, którzy uchylają się od tego obowiązku.

Efektem spotkania będzie deklaracja Burmistrza dotycząca najważniejszych zadań do realizacji na rok 2008. Realizacja zapisów deklaracji będzie przedmiotem monitoringu, jaki przeprowadzi we wrześniu i październiku w Bukownie Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Bona Fides" z Katowic.

Pracownia Inicjatyw Lokalnych pragnie serdecznie podziękować Dyrektor Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie Anecie Karlik oraz pracownikom Centrum za pomoc w organizacji debaty.

Agnieszka Kondek
Pracownia Inicjatyw Lokalnych
www.pil.org.pl
[email protected]

Pracownia Inicjatyw Lokalnych