Pomiń menu

Uczestnicy ocenili – debata Masz Głos w Częstochowie była merytoryczna

 10 maja 2008r. odbyła się debata z Prezydentem Miasta Częstochowy – Panem Tadeuszem Wroną. Spotkanie przebiegło prawidłowo zarówno w ocenie organizatorów jak i przybyłych gości, którzy podkreślali wysoki poziom dyskusji i jej merytoryczność. Nad przebiegiem dyskusji,  czuwał Pan Janusz Pawlikowski – redaktor lokalnej gazety „Życia Częstochowskiego”, którego poprosiliśmy o moderowanie debaty. Po powitaniu uczestników, przez przedstawiciela organizatorów Pana Bartłomieja Osyra (V-ce Prezesa Stowarzyszenia „PROGRESJA” oddano głos Panu Pawlikowskiemu który przedstawił regulamin debaty oraz zaprezentował punkty deklaracji sporządzonej wiosną zeszłego roku, prosząc Prezydenta Wronę o ustosunkowanie się do poszczególnych punktów. Prezydent przystał na tą prośbę i zaproponował, iż w oparciu o te punkty będzie także udzielał odpowiedzi dotyczących przyszłych inwestycji, (które znalazły się w tegorocznej Deklaracji).

Później Prezydent został poproszony o ustosunkowanie się do pytań z 10 bloków tematycznych w których znalazły się m.in.: pytania o bezpieczeństwo mieszkańców w aspekcie redukcji etatów w Policji oraz pomocy miasta dla Straży Pożarnej, Kulturę z uwzględnieniem przygotowywanego terminarza imprez kulturalnych na rok następny, oraz partycypacji w ich uzgadnianiu/przygotowywaniu czynnika społecznego, Ochrony środowiska – m.in. segregacji odpadów komunalnych, Ochrony zdrowia – i kroków jakie podejmuje miasto dla restrukturyzacji szpitali miejskich, Wspierania przedsiębiorczości m.in. ułatwień dla młodych przedsiębiorców a także (a może przede wszystkim) Usług Komunalnych, które w naszym mieście ostatnio są utożsamiane głównie z komunikacją publiczną oraz projektem nowego systemu biletowego. Na zakończenie Pan Prezydenta zaakceptował propozycję sporządzenia i podpisania Deklaracji oraz wyraził wstępnie chęć uczestnictwa w debacie podsumowującej Akcję – jesienią 2008r. Debata trwała około dwóch i pół godziny i wzięło w niej udział około 30 osób. Wśród uczestników byli m.in. studenci, emeryci, przedstawiciele lokalnych organizacji NGO, urzędnicy miejscy, dwóch radnych a także przedstawiciele lokalnych mediów.

W podsumowaniu można stwierdzić, że takie spotkania są w naszym mieście potrzebne bo w jakiś sposób powodują aktywizację mieszkańców którzy nawet jeśli nie osobiście to poprzez doniesienia z lokalnej prasy i telewizji dowiadują się czegoś nowego o swoim mieście i osobach nim zarządzających. Ci ostatni zresztą tez najwidoczniej są zadowoleni o czym świadczy fakt bezproblemowego podpisania Deklaracji.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Częstochowy