Pomiń menu

Debata w Cyganach

SPRAWOZDANIE z debaty – spotkania mieszkańców wsi Cygany z wiceburmistrzem Miasta i Gminy Nowa Dęba Zygmuntem Żołędziem w dniu 11.05.2008r.

W dniu 11 maja w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach odbyła się debata – spotkanie  mieszkańców wsi Cygany z wiceburmistrzem Miasta i Gminy Nowa Dęba p. ZygmuntemŻołędziem w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”prowadzonej przez Fundację Stefana Batorego i Szkołę Liderów.. Na zebraniu była obecna również radna p. Maria Piwińska oraz sołtys Ryszard Samojeden. Gospodarzem spotkania było Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „Inicjatywa” w Cyganach.

Burmistrz Nowej Dęby przybliżył w skrócie  problemy w gminie, między innymi: brak miejsca w strefie ekonomicznej dla nowych inwestorów oraz brak miejsc dla małych lokali usługowych.

Wymienił również priorytety dla wsi Cygany , które władze będą się starały zrealizować a mianowicie: w pierwszej kolejności to kanalizacja a następnie drogi i przebudowa płyty boiska sportowego.

Mówiąc o gminie nadmienił walce z berobociem i obecnie  bezrobocie w gminie jest tak niskie, że prawie nie istnieje a nie pracuje ten kto nie chce.

Przypomniał również program wyborczy Burmistrza Wiesława Ordona, że znajduje się w nim 50 punktów z których na chwilę obecną zostało zrealizowane już 25 .

Mieszkańcy zwrócili uwagę na największe problemy wsi ,wśród których wskazano m.in. jakość dróg, plac zabaw dla dzieci, szatnia dla LZS.

Pod koniec radna zwróciła uwagę na duże wydatki gminy takie jak

-oświata (dopłaty do utrzymania szkół, dokształcanie nauczycieli)
-utrzymanie Ohotniczych Straży Pożarnych
-dowożenie dzieci do szkół (w tym niepełnosprawnych)
-dopłaty do SKS.

W punkcie gdzie miało nastąpić podpisanie deklaracji – zobowiązania

Pan wiceburmistrz stwierdził ,że deklaracja taka nie zostanie podpisana gdyż Pan Burmistrz uważa  jego program wyborczy jako wystarczającą deklarację wobec mieszkańców mieszkańców i będzie go sukcesywnie wykonywał. Zaproponował również aby program wyborczy Burmistrza załączyć jako zobowiązanie-deklarację.

Kolejne działania Towarzystwa w ramach akcji to działania, które doprowadzą do większego zainteresowania mieszkańców sprawami gminy oraz monitoring działań władz gminy na podstawie programu wyborczego i stworzenie z niego raportu.

TWIS ”Inicjatywa” zaoferowało się, że stworzy „Dokument” w którym będą zawarte wszystkie potrzeby i problemy wsi Cygany a następnie przekaże go na ręce Burmistrza. Oferta ta otrzymała poparcie od pana wiceburmistrza.

Pod koniec roku zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące  II rok kadencji i upowszechnienie wyników monitoringu. W między czasie będzie wydawany biuletyn informacyjny , który w zależności od środków finansowych zostanie wydany w formie broszurkowej lub poprzez wywieszanie na tablicach ogłoszeniowych.

Z poważaniem

Marian Tomczyk
Prezes Towarzystwa Wspierania
Inicjatyw Społecznych „Inicjatywa”
W Cyganach

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych "Inicjatywa" w Cyganach