Pomiń menu

Akcja "Masz głos, masz wybór" formalnie rozpoczęta w Redzie

 W dniu 15 maja o godzinie 18.00 w sali MOKSIRu w Redzie odbyło się spotkanie burmistrza miasta Redy z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczyli Krzysztof Krzemiński – burmistrz, Janusz Molak – zastępca Burmistrza. Jerzy Conradi, radny miasta Redy, osoby związane z kulurą oraz mieszkańcy. W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób. W trakcie spotkania przedstawiony został program Akcji "Masz głos, masz wybór" w 2008 roku, jego cele oraz zadania wynikające z udziału EUREKI w tak zwanej "ścieżce rozszerzonej" akcji. Przedstawiono zadania stawiane sobie przez władze samorządowe w roku bieżącym. Poprzednio tematyce planów samorządu na 2008 rok oraz lata następne poświęcone były spotkania burmistrza w dniach 4 i 10 kwietnia. W wyniku tych spotkach sformułowana została deklaracja burmistrza w ramach akcji. Główna część spotkania poświęcona została tematyce kultury oraz jak rozwiązać problem braku ośrodka kultury w mieście.

Europejskie Ugrupowanie na rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności EUREKA