Pomiń menu

Chojniczanie debatują z burmistrzem Arseniuszem Finsterem

 

W Chojnicach – mieście 40 tysięcznym debata z burmistrzem Arseniuszem Finsterem została zaplanowana na 28 maja (środa). Odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej przy ul. Grunwaldzkiej 6 o godz. 18.00. Dyskusja dotyczyć będzie mieszkalnictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz barier architektonicznych.

Komitet Założycielski im. Marcina Fuhrmanna podjął decyzję o wyborze tematu debaty: „Jak powinny wyglądać Chojnice” na podstawie sondażu opinii chojniczan oceniającego stopień zadowolenia społeczeństwa z realizacji zadań własnych samorządu. Badanie opinii publicznej za pomocą ankiet w ramach akcji "Masz głos, masz wybór" miało miejsce 25 i 26 kwietnia.   

 

Komitet Założycielski Fundacji Inicjatyw Obywatelskich Marcina Fuhrmanna w Chojnicach