Pomiń menu

Spotkanie z Wójtem Gminy Kęsowo

W piątek, 9. maja 2008 o godzinie 17:30 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie odbędzie się otwarte spotkanie mieszkańców gminy Kęsowo z wójtem Radosławem Januszewskim na temat planów samorządu na rok 2008 i wszystkie pozostałe lata kadencji.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa, które uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Akcja ma na celu budowanie płaszczyzny dialogu pomiędzy samorządem a mieszkańcami i angażowanie obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym gminy.

Pierwszym działaniem w ramach akcji jest otwarte spotkanie wójta z mieszkańcami gminy i przedstawienie zadań samorządu na najbliższy rok i planów na całą kadencję. Wójt Radosław Januszewski zaprezentuje kilka najważniejszych zadań, które zamierza zrealizować w najbliższym roku oraz planów na całą kadencję. Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli odnieść się do programu zaproponowanego przez wójta, zadać pytania i poprosić o wyjaśnienie. Spotkanie ma się zakończyć podpisaniem przez wójta zobowiązania zawierającego przedstawione plany i zadania. Debata odpowie też na pytanie, jak duże jest zaangażowanie mieszkańców w działania realizowane przez Urząd Gminy.

Kolejnym elementem akcji będzie przejazd autobusem przez sołectwa gminy Kęsowo w celu prezentacji walorów poszczególnych sołectw oraz ich najważniejszych problemów. W działaniu tym będą mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Termin działania, przewidywany na  maj lub czerwiec 2008r., zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie.

W listopadzie odbędzie się debata z udziałem mieszkańców i samorządu. podsumowująca rok kadencji. Wójt  zaprezentuje na niej, co udało się zrealizować, organizacja zaprezentuje wyniki monitoringu, mieszkańcy będą dyskutowali o stopniu i jakości realizacji programu.

 

Karol Gutsze
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Pamiętowa i Adamkowa
Tel. 885297400
kontakt: 0601487272

O Akcji:

Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zainicjowały ogólnopolską akcję Masz głos, masz wybór, której celem jest przeprowadzenie w gminach publicznych debat o sprawach ważnych dla lokalnych społeczności, a także zachęcanie  mieszkańców do udziału w wyborach. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska pozarządowego – w 2006 roku włączyło się do niej 339, w roku 2008 bierze w niej udział ponad 250 organizacji non-profit z całej Polski. Jej celem jest przekonanie ludzi o tym, że wyboru władz samorządowych nie dokonuje się raz na cztery lata, tylko trwa on podczas całej kadencji. Akcja ma zaprosić mieszkańców do współuczestnictwa w podejmowaniu ważnych decyzji dla ich lokalnej społeczności. Organizacje uczestniczące w akcji tworzą płaszczyznę dialogu mieszkańców z samorządem i zachęcają społeczność do przyglądania się poczynaniom władzy. Akcji towarzyszy ogólnopolska kampania reklamowa, na którą składają się spoty emitowane w telewizji, w kinach i w rozgłośniach radiowych, plakaty, nalepki, uliczne happeningi i konkursy.

www.maszglos.pl 

 

 

Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa