Pomiń menu

Debata społeczna w Czarnej Białostockiej

 

Strategia Burmistrza Czarnej Białostockiej

Dnia 07.05.2008 o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 2  odbędzie się debata społeczna na temat „Ochrony Środowiska” w naszej gminie. Poruszane będą następujące zagadnienia:

–  problem śmieci na terenie gminy
–  problem zanieczyszczania atmosfery
–  inwestycje związane z oczyszczalnią ścieków
–  inwestycje gminne
–  park przemysłowy        

Urząd Miasta i Gminy będą reprezentować:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Pan Tadeusz Matejko
2. Inspektor d/s Ochrony Środowiska Pan Piotr Kupiński

Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów już po raz trzeci. Akcja ma na celu budowanie płaszczyzny dialogu pomiędzy samorządem a mieszkańcami i angażowanie obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym gmin.

W 2008 roku kontynuujemy działania, w ramach kampanii "Sprawdzaj tych, których wybrałeś". Będziemy nadal monitorować zobowiązania Burmistrza, a także organizować spotkania z mieszkańcami. Zamierzamy zaprojektować strategię systemowych działań na rzecz polepszenia komunikacji między władzą,  a społecznością lokalną.

Przyjdź, serdecznie zapraszamy!
Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic

Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic