Pomiń menu

Podpisanie deklaracji przez Prezydenta Kołobrzegu

W dniu 30.04.2008 r. w sali konferencyjnej hotelu "Centrum" odbyło się otwarte spotkanie mieszkańców Kołobrzegu z Prezydentem Miasta Kołobrzegu Panem Januszem Gromkiem. Na spotkanie przybyli wraz z Prezydentem Miasta: Zastępca Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Gospodarczych Pan Tomasz TAMBORSKI; Zastępca Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Społecznych Pan Mirosław TESSIKOWSKI; Koordynator ds. Regionalnego Centrum Kultury Pan Tadeusz KIELAR; Rzecznik Prasowy Pan Michał KUJACZYŃSKI. Organizatorem tego spotkania było Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010", które uczestniczy w ogólnopolskiej akcji " Masz głos – masz wybór" organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoły Liderów. Akcja ta ma na celu budowanie płaszczyzny dialogu między samorządem a mieszkańcami oraz zwiększenie zaangażowania obywateli w życiu publicznym gminy. Na spotkanie przybyło około 30 osób. Biorąc pod uwagę okres przedświąteczny należy stwierdzić, że frekwencja była zadawalająca. Podczas spotkania Prezydent przedstawił problemy miasta, które zamierza rozwiązywać w ciągu drugiego roku swojej kadencji oraz w latach następnych. Mieszkańcy w toku dyskusji odnosili się do programu przedstawionego przez Prezydenta dyskutując nad przedstawionymi sposobami rozwiązań zaplanowanych zagadnień. Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez Prezydenta Kołobrzegu Pana Janusza Gromka deklaracji na 2008 r. Treść podpisanej w dniu 30.04 2008r. deklaracji wynika z treści deklaracji z dnia 29.05.2007r. Prezydenta Kołobrzegu dotyczącej usuwania lokalnych problemów. W 2008 roku Prezydent Kołobrzegu zamierza doprowadzić do: 1. Ochrona brzegów morskich – projekt, starania o środki finansowe; 2. Rewitalizacja strefy nadmorskiej, kończenie projektów, przetargi; 3. Stadion piłkarski – realizacja końcowa projektu i przystąpienie do przetargu; 4. II etap Regionalnego Centrum Kultury, realizacja przystosowania do II etapu, przetarg na realizację; 5. Miasto kultury

Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010"