Pomiń menu

Debata w Głogowie

Debata w Głogowie (województwo dolnośląskie) została zaplanowana w dniu 12 maja 2008r w AULI Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Niestety odbędzie się ona prawdopodobnie bez Prezydenta Miasta, który ze względu na inne osoby (spoza grona organizatorów) odmówił udziału. Przewiduje się realizację programu debaty z informacją o celach akcji, sposobach pozyskiwania rzetelnych informacji o pracach gminy, omówieniu i wyborze pięciu najwazniejszych zadań zawartych w budżecie miasta na ten rok. O przebiegu akcji będziemy informować na bieżąco – również na stronie www.maszglos.glogow.pl

Obywatelskie Porozumienie Samorządowe