Pomiń menu

(TROP)imy lokalną aktywność

Pod takim hasłem Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych rozpoczyna cykl spotkań z wszystkimi tarnobrzeskimi radami osiedlowymi, stowarzyszeniami oraz mieszkańcami Tarnobrzega. W jakim celu? Szczegółowe wyjaśnienie założeń akcji Masz Głos, Masz Wybór, prezentacja pomysłu uporządkowania estetyki miasta oraz poruszenie bieżących problemów lokalnej społeczności.

W myśl zasady Nie pytaj co Twoje Miasto może zrobić dla Ciebie, lecz zapytaj się co Ty możesz zrobić dla Swojego Miasta.

Akcja potrwa do końca sierpnia i zwieńczona zostanie spotkaniem z Prezydentem Miasta.

Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych.

Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych