Pomiń menu

Konferencja prasowa Burmistrza Pyrzyc

 

Tematy konferencji:
  1. Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2007.
  3. Budowa systemu kanalizacyjnego w gminach Zlewni Jeziora Miedwie.
  4. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o.
  5. Rewitalizacja miasta Pyrzyce.
  6. Kto jest organem prowadzącym Szpital Powiatowy w Pyrzycach.
  7. Drugie Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach?
  8. Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi.
  9. Plan realizacji inwestycji przyjętych w budżecie gminy na 2008 rok.
  10. Co dalej z Uchwałą Nr XLVI/384/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań mających na celu realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa pływalni krytej przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”.
 
 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
      Witam wszystkich na konferencji prasowej. Mamy dzisiaj słoneczny dzień primaaprilisowy, ale zapewniam, że moje wszystkie informacje i odpowiedzi nie będą primaaprilisowe. Tematy dzisiejszej konferencji są bardzo ważne tak że nie mogę sobie pozwolić chociażby na jakikolwiek akapit w informacji czy odpowiedzi, który niósłby znamiona dzisiejszego dnia.
      Na początku przypomne, iż w dniu jutrzejszym przypada trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II wielkiego człowieka, Polaka, wielkiego autorytetu. Na tę okoliczność obędzie się uroczystość w Pyrzycach. Serdecznie zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału, o godzinie 20:45 spod kościoła Matki Boskiej Bolesnej wyruszy procesja do kościoła przy ratuszu miejskim. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej, w telewizji kablowej AURA, na tablicy informacyjnej „Nasze Sprawy”.           
      Pierwsze zagadnienie dzisiejszej konferencji dotyczy sprawozdania z budżetu za rok 2007. Pragnę poinformować, że zgodnie z przepisami ustawy, 20 marca została złożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 do Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i Radnym Rady Miejskiej w Pyrzycach. Opinia sporządzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową wpłynęła na moje ręce i do wglądu Przewodniczącego Rady Miejskiej. Na sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 24 kwietnia Rada oceni czy pieniądze zostały wydane zgodnie z normą, zasadami i na cele społeczne.
      Następna sprawa – budowa systemu kanalizacji w Gminach Zlewni Jeziora Miedwie”. Na ten temat bardzo dużo mówiłem na konferencjach prasowych, również w radiu VOX, na sesjach czy chociażby na spotkaniach z mieszkańcami. 26 kwietnia ogłosiłem walne zgromadzenia naszego Stowarzyszenia. Jesteśmy zaniepokojeni takim traktowaniem przedsięwzięcia. Na spotkaniu z Wiceministrem Sekretarzem Stanu Stanisławem Gawłowskim, które odbyło się 6 marca w Warszawie ocenił nasze działania i widzi szansę jego realizacji. Jest powrót do pierwszej propozycji. Z niepokojem przyjąłem informację Rady Miejskiej w Barlinku, która na ostatniej sesji postanowiła, iż nie będzie się przez długi czas zajmowała tym tematem. Tak, więc nie mogę już mówić w kategoriach systemu, ponieważ wystarczy, że jedno przedsięwzięcie nie jest w tym zadaniu, nie możemy mówić o systemie tylko o kanalizacji. W związku z tym spotykam się w czwartek z projektantem, który wykorzysta dotychczasowe dokumenty i prawdopodobnie będę razem z dyrektorem Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego czynić starania, aby rozpocząć ścieżkę indywidualną czy ścieżkę gminną. Podkreślam materiały mamy wykonane przez spółkę poprzednią, co będzie w tym przypadku bardzo pomocne. Zadanie powinno rozpocząć się od szybkiej modernizacji oczyszczalni ścieków w Pyrzycach, ponieważ stan obiektu wymaga natychmiastowego remontu.
      Kolejna kwestia dotyczy zmiany Rady Nadzorczej PPK. Jednego z członków zastąpił Pan Roman Mal znany prawnik, w tym momencie układ personalny jest bardzo dobry, Przewodniczącym Rady jest człowiek, który prowadzi własną działalność gospodarczą, swego czasu szefował firmie, drugim członkiem jest osoba niezwykle błyskotliwa, kompetentna o ogromnej wiedzy w zakresie finansów publicznych i rachunkowości, i do tego dochodzi prawnik a wiec myślę, że wymarzeni Członkowie Rady Nadzorczej z ramienia wspólnika. Sądzę, że taki skład może wnieść i zaproponować, o ile pewne rozwiązania będą dotyczyły kompetencji Rady Miejskiej to na pewno takowe propozycję przedłoży.
      W kolejnym punkcie „rewitalizacja miasta” miałem na myśli pismo złożone 13 lutego, następnie projekt uchwały Rady Miejskiej abyśmy zechcieli zastanowić się i przeanalizować zagospodarowanie przestrzenne Placu Ratuszowego. Jak Państwu wiadomo Rada inaczej to widzi, na ten moment uchwała nie została przyjęta co nie znaczy, że nie będę tego tematu drążył, ponieważ uważam że warto rozmawiać na ten temat. Jest to próba pokazania miasta, jakiejś części jak wyglądało przed wojną.
      Następna sprawa dotyczy pozwolę sobie zacytować: „Ktojest organem prowadzącymSzpital Powiatowy w Pyrzycach „ na ostatniej sesji Rada upoważniła Burmistrza do pewnych działań związanych z tą sprawą. Rada zajmie się tym, kiedy Burmistrz przedłoży przejrzysty plan działania. Tą ścieżkę postępowania zacząłem od Pana Starosty Pyrzyckiego, porozmawiam jak Pan Starosta to widzi i w ten czas będą czynione kolejne kroki, lub nie, jeśli Pan Starosta będzie widział to inaczej, nie wiem, nie chcę uprzedzać faktów. Czekam na propozycje spotkania, na którym będą poruszane kwestie natury strategicznej bez szczegółów. Na początek czy jest wola a potem kolejne moje działania. Jest to propozycja bardzo przemyślana, jeśli istnieje taka potrzeba mogę zorganizować specjalne spotkanie na ten temat, ale w momencie, kiedy będzie wyraźna wola organu prowadzącego mam na myśli Radę Powiatu.
      Przechodząc do następnego tematu, czyli drugie Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach, Rząd swoim rozporządzeniem wyznaczył zasady tworzenia gimnazjum mówił o tym, iż gimnazjum ma wyrównywać szansę, ja osobiście nie zgadzam się z tym. W rozporządzeniu zaznaczono, że gimnazjum nie może liczyć mniej niż 150 uczniów. W pierwszej kadencji z ówczesnym nieżyjącym Przewodniczącym Rady Marianem Matuszakiem zabiegaliśmy o to, aby gimnazjum utworzyć w Żabowie. Niestety po mimo starań nie udało się zdobyć wymaganej liczby uczniów. Uważałem, że jest potrzebne drugie gimnazjum czy oddział. Na tę okoliczność odbyły się ostatnio rozmowy na poziomie Starosta – Burmistrz jak również Z-ca Burmistrza brał udział w posiedzeniu Zarządu. Była propozycja, aby utworzyć gimnazjum dla uczniów wyróżniających się nie wyraziłem na to zgody, uważam, że byłby to swoistego rodzaju konkurs a nauka w gimnazjum jest obowiązkowa.
      Kolejne zagadnienie odwołuje się do Zachodniopomorskiego Kongresu Odnowy Wsi. Kongres odbędzie się 4-6 września w Pyrzycach czy on będzie zachodniopomorski tego jeszcze nie wiem to nie ode mnie zależy. Przypomnę, że patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prezes Agencji Nieruchomości Rolnej Pyrzyczanin dr Wojciech Kuźmiński, Prezes Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pan Kwaśnicki, szef Biura Krajowego IR Pan Szmulewicz, TVP 3, patronat duchowy przyjął arcybiskup Zygmunt Kamiński. Kościół zawsze był mocno zakorzeniony w środowisku wiejskim. W naszej Gminie są tacy, którzy prowokują do pozytywnych zachowań, robią wiele dobrego na rzecz społeczności wiejskiej. Arcybiskup z wielką radością przyjął patronat. Co do prac na projektem zaznaczam, że program ramowy jest, jednakże nie mogę jeszcze do końca wypełniać go treścią ponieważ nie ma ostatecznej decyzji Marszałka Województwa Pana Krawczuka. Można powiedzieć, że ona jest Marszałek w maju zeszłego roku ją podjął, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy różne informacje do mnie docierały oczywiście nieoficjalne, także trzeba poczekać. Sądzę, że niedługo ta decyzja będzie, myślę o uczestnictwie Marszałka w kongresie a konkretnie współorganizacji jak i nazwie czy będzie Pyrzycki czy Zachodniopomorski. W dniu dzisiejszym brałem udział w roboczym spotkaniu Pana Marszałka, rzecz dotyczy kolejnej edycji konkursu „dziedzictwa kulinarnego”. Pierwszy był organizowany w Barzkowicach, kolejny w Pyrzycach, w roku ubiegłym zważywszy na XX targi Barzkowickie koło Barzkowic. Moja intencja była taka żeby w tym roku ten konkurs zorganizować podczas pikniku nad Odrą w Szczecinie 11 maja. Dzisiaj uczestniczyłem w spotkaniu w tej sprawie i wszystko wskazuje na to, że impreza wróci do Pyrzyc, ponieważ organizacja konkursu ”dziedzictwa kulinarnego” wpasowana w imprezę w pikniku nad Odrą byłby niedobrą decyzją sama wystawa podczas konkursu to tak, a jeżeli chodzi o konkurs to na pewno nie. Wszyscy uczestnicy tego spotkania ze mną się w tej materii zgodzili. Tak że najprawdopodobniej, jeżeli będzie zgoda Marszałka to 28 lub 29 sierpnia br. konkurs odbędzie się w Pyrzycach. Przypomnę, że w Województwie Zachodniopomorskim najlepszy produkt to produkt z z Gminy Pyrzyce Pani Marii Kurkowskiej z Nieborowa „Gęsie pipki” okazały się najlepsze i wygrały z promowanym od wielu lat miodem Trachińskim a więc ogromny sukces. Następny temat dotyczy: „ Plan realizacji inwestycji przyjętych w budżecie gminy na 2008 rok „. Został ogłoszony konkurs na wykonanie prac w Pyrzyckim Domu Kultury, wcześniej został złożony wniosek do Ministra Kultury, aby wspomóc środkami ministerialnymi to przedsięwzięcie. Niedługo powinno by rozstrzygnięcie. Nie czekałem na to ogłosiłem konkurs w takim przedziale czasowym, aby rozstrzygnięcie nie było przed rozstrzygnięciem pomocy dla nas. Mam nadzieję, że pieniądze pomocowe Ministra do nas trafią. Odbyło się już rozstrzygnięcie przetargowe na budowę drogi Nieborowo – Rzepnowo, jutro będzie podpisana umowa. Rada Miejska na ostatniej sesji zwiększyła środki na to zadanie. Jest ono również dofinansowane ze pieniędzmi Marszałka z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kolejne zadania mniejsze jeszcze nie zostały uruchomione, ale napewno będą. Mam problem, o którym informowałem Radę na komisjach, że zadania są rozproszone za małymi środkami finansowymi. Niektóre pieniądze nie wystarczają nawet na projekt. W związku z tym robię analizy i będę Radę na bieżąco informował. W kwietniu zostanie położona warstwa ścieralna na ulicy Narutowicza. Dzisiaj zauważyłem, iż Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad w Szczecinie rozpoczęła pracę remontowe na drodze Nr 3 prowadzącą przez Pyrzyce. Dziękuję Pani dyrektor Iwonie Pilipczuk za dotrzymanie słowa i sądzę, że przed majem zastanie naprawiona na to państwo przeznaczyło 600.000 zł.
      Pragnę również poinformować, iż uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach zajęli w półfinale krajowym 1 miejsce w turnieju „na olimpijski szlaku od Aten po Pekin. Wybierają się na finał do Warszawy, w piątek wyjeżdżają a w sobotę jest turniej. Życzymy im by zajęli 1 miejsce. Sam udział jest już ogromnym sukcesem, promują wspaniale Gminę, gratuluję i czekam z niecierpliwością na rozstrzygnięcie finałowe.
      Jeszcze jedna informacja, w mediach mówionych, pisanych coraz częściej ukazuje się informacja, co dalej z tężnią?. Zadanie będzie realizowane, jest ono przygotowywane i gdybym nawet dzisiaj był gotowy z dokumentacją to zadania bym nie rozpoczął, ponieważ czekam, całe województwo zachodniopomorskie, wszystkie samorządy czekają na uruchomienie Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Tam są pieniądze i tam będę składał wniosek. Daty uruchomienia aplikacji nie znam. Jeżeli wierzyć ostatnim informacją to ma to być IV kwartał 2008 roku wcześniej w II kwartale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z tym napewno zdążymy. Z pytaniem, dlaczego tak późno to już nie do mnie. Sądzę, że nie powinno być kłopotu, ponieważ póki, co do Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w tym zakresie aplikowała będzie tylko gmina Pyrzyce może ewentualnie jeszcze, ktoś inny, ale na to się nie zanosi. Jest to największa szansa na pozyskanie pieniędzy na realizację tej inwestycji, które na pewno przyniesie chlubę, prestiż dla naszego miasta.
      Ostatnia kwestia informacyjna, dotycząca basenu: a więc tutaj Pan Redaktor dokładnie policzył ile Burmistrz jest zachowawczy w sprawie zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań mające na celu realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ budowa pływalni krytej przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”. Na dzisiejszej konferencji miałem poinformować państwa czy podejmę czy podjąłem decyzję w tej materii czy może to będzie w najbliższych dniach a nawet i godzinach. 25 marca w ramach kolejnych konsultacji nie tylko na ten temat, jak dobrze państwo wiecie mam spotkania w sołectwach, z młodzieżą z różnymi grupami wiekowymi, zawodowymi, odbyłem spotkanie z udziałem trzech byłych włodarzy naszego miasta naszej gminy. Mianowicie z byłym Naczelnikiem wieloletnim Prezesem Władysławem Jakimowiczem, z Burmistrzem jednej kadencji, który był jednocześnie dyrektorem Panem Janem Lempartym oraz znanym wieloletnim Samorządowcom nie tylko w Gminie Pyrzyce, ale i Gminie Przelewice Panem Stanisławem Stępniem. Na tym spotkaniu poruszyłem m.in. temat pływalni w Pyrzycach. Zgodnie jednym głosem powiedzieli, że najlepszą lokalizacją dla basenu jest teren przy ul. Basenowej.
      Druga rzecz. Wczoraj późnym wieczorem, jak i dzisiaj nie zaglądałem na stronę internetową naszej gminy. Ale internauci pt. „konferencja prasowa” napisali m.in. pozwolę sobie zacytować: „ w centrum miasta na basen nie ma miejsca a dla samego basenu nikt nie będzie tam chodził, aby się popluska w wodzie”. Bardzo poważnie i odpowiedzialnie biorę pod uwagę głos moich poprzedników analizując tą, że wypowiedź. Dlatego też dzisiaj tej decyzji nie ogłoszę, ale dotrzymam słowa danego 3 marca na spotkaniu otwartym z mieszkańcami i wówczas poinformuję o swojej decyzji.
      Myślę, że jedną gazetę mogę reklamować. W najbliższym numerze Gazety Pyrzyckiej ukaże się artykuł na ten temat w tzw. Trybunie burmistrza, chciałbym, aby to był ostatni artykuł, dałbym wiele, aby moja wizja była zgodna z wizją mieszkańców. Aby była zgodna z oczekiwaniami dzisiejszego czasu, mieszkańców bez względu na wiek. Dodatkowym elementem wstrzymania się jest, iż była podjęta inicjatywa społeczna która dzisiaj się zatrzymała. Znane mi są powody zarówno oficjalne jak i nieoficjalne, dlaczego została ta akcja zatrzymana. Inicjatywa ta szła w kierunku lokalizacji basenu przy ul. Rolnej przy hali, którą zarządza dyrektor OSiR. Tam wchodzą w grę jakby dwa miejsca pierwsze na zielonym boisku w części, druga natomiast tuż przy hali tak że byłby to jakby łącznik hali OSiR. Nie chciałbym już dłużej siebie, państwa tu obecnych i mieszkańców stawiać w trudnej sytuacji. Zapewniam państwa, że do 25 kwietnia ta decyzja zapadnie. 
Dziękuję. Proszę bardzo czy są jakieś pytania?
 
Piotr Ćwikliński
      Panie Burmistrzu ma Pan wizję, koncepcję rewitalizacji tutaj w obrębie Ratusza. Czy zdaje pan sobie sprawę z tego, że ten teren objęty jest ochroną konserwatorską jak i archeologiczną? W myśl obowiązujących przepisów, jeżeli napotkano by jakiekolwiek znaleziska archeologiczne wszystkie prace należałoby by wykonać na koszt inwestora. Czy ma pan te środki zabezpieczone w budżecie gdyby się okazało a wszystko na wskazuje na to, że ten teren może wykazać takowe znaleziska?
      Drugie moje pytanie dotyczy Zlewni Jeziora Miedwie. 5 miesięcy temu na konferencji prasowej moje pytanie było takie ile pan sobie daje żeby zrezygnować z tego projektu. Powiedział Pan, że pół roku został nam miesiąc czasu do podjęcia przez Pana decyzji ostatecznej. Czy jest Pan bliżej tej decyzji o rezygnacji tak jak kiedyś. Przypominam sobie boje radnych i boje Pana Dyrektora Lempartego o nie przystępowaniu do tego projektu a realizację projektu, który złożył pan Lemparty. Czy jesteśmy bliżej Pańskiej rezygnacji z tego i też w związku z tym pytanie. Czy szefuje Pan temu projektowi, umie Pan odpowiedzieć naszym telewidzom? Czy z tego tytułu otrzymuje Pan jakiekolwiek wynagrodzenie, że jest Pan szefem tego przedsięwzięcia?. Kolejne pytanie dotyczy gimnazjum. Wiemy, że miał Pan problem z kolejnym gimnazjum przy zespole szkół, a temat rozbił się może nie o Pana żądania. Podejście do tematu, że chce pan jednocześni przejąć całą szkołę umówmy się również liceum. Czy w momencie kiedy nie radził Pan sobie z utrzymaniem PG w Pyrzycach, chodzi o stan techniczny wystarczy podejrzeć pierwsze projekty przeglądu jak również sprawy związane z bezpieczeństwem ich stan jest opłakany. Czy to, że Pan chce przyjąć następną szkołę to nie jest trochę na wyrost? I ostatnie moje pytanie dotyczy krytej pływalni. Czuję się tutaj wywołany przez Pana, więc dokładnie 113 tygodni pana bezczynności w sprawie budowy krytej pływalni przy PG a dokładnie 775 dni, ale mam nadzieje, iż pańska deklaracja, iż 25 kwietnia podejmie pan decyzje ostateczną. Skąd 25 czy jest to sprzedaż wiązana czy ma to coś wspólnego z absolutorium. Dostane absolutorium to pozytywnie niedostane. Będzie negatywne. Na koniec już, jakiego wyniku głosowania spodziewa się pan podczas sesji absolutoryjnej. Dziękuje.
 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
      Jeżeli chodzi o absolutorium spodziewam się wyniku 15/0 za. Natomiast nie ma mowy o żadnej transakcji wiązanej. Ja myślę, że Pan się trochę zapędził, ponieważ powiedziałem wcześniej, że ja dzisiaj miałem poinformować a więc bym wyprzedził ten termin. Niewykluczone, może zweryfikuję i wcześniej poinformuję niż 25 kwietnia natomiast do handlu nie jestem taki skory i powtarzam żadnej transakcji wiązanej nie będzie. Myślę, że czas kartek minął ja już zapomniałem a kto jeszcze pamięta to niedobrze. Panie Piotrze powiedział Pan 113 tygodni mojej bezczynności, powiedział Pan, że wziąłem pół miliona chyba.
 
Piotr Ćwikliński
Ćwierć miliona
 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
      Tak właśnie. Trzeba powiedzieć mieszkańcom, że za to właśnie wziąłem ćwierć miliona złotych a więc siedzę, biorę pieniądze i nie realizuje zadania.
 
Piotr Ćwikliński
      Przepraszam doprecyzujmy Ja na swoich planszach podawałem informacje, że w tym okresie otrzymał Pan wynagrodzenie a nie za to Pan otrzymał. W tym okresie otrzymał pan takie wynagrodzenie żeby było ciekawie rozpoczął to. Otrzymanie informacji dotyczącej pańskiego wynagrodzenia niejednokrotnie podkreślam jest tematem jawnym a graniczyło z cudem.
 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
Niech Pan nie żartuje.
 
Piotr Ćwikliński
Naprawdę graniczyło z cudem, aby dowiedzieć się ile Pan zarabia.
 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
      Dane o zarobkach wszystkich funkcji z wyboru są jawne i ogólnie dostępne. Nie jestem zdziwiony ani zaskoczony, że Pan o to pyta. Myślę, że prześle Panu listem poleconym ostatni wyciąg i zobaczy Pan ile burmistrz Pyrzyc 20 tyś. miasta zarabia. Chyba, że poprawkę Pan tutaj zastosuje, że 113 tygodni nic nie robi.
      Sprawa dotycząca Placu Ratuszowego wygląda następująco. Panie Redaktorze, jeśli Pan by zechciał naprawdę przeczytać moje pismo do Rady Miejskiej i mój projekt uchwały to tego Pan by nie mówił. Ta inicjatywa idzie w kierunku zagospodarowania placu, ale nie przez Gmine. Gmina nie wykłada ani grosza, Gmina chcę zarobić pieniądze, a jest ich potrzebne bardzo dużo, jak w każdej. Utrzymujemy m.in. siec szkół. Otrzymaliśmy pismo ile pieniędzy trzeba będzie znaleźć w budżecie urzędu na podwyżki. Jeżeli nie starczy trzeba będzie jakieś zadanie ciąć takie są realia. Potrzebne są pieniądze na ochronę zdrowia w naszej Gminie, Eskulap wybudował nowy obiekt, należy mu pomóc. Szpitalowi, też pomagamy, jak również infrastruktura techniczna i zbrojenie terenu i szereg innych działań, gdzie trzeba dużo pieniędzy. I tu szansa nadzieja sprzedaży podatki, od nieruchomości jednocześnie zabezpieczenie interesu. Gmina w to zadanie nie idzie tam jest tak napisane tylko trzeba chcieć czytać, co Burmistrz napisał. Jestem przekonany, że to się stanie, żeby było to jak najszybciej za rok dwa lub pięć lat. Jest teren atrakcyjny, jest teren zarośnięty trawą nie chodzi tu o cały, żeby oddawać jakby wiernie. Ta uchwała nie dawała Burmistrzowi prawa zbywania działki ale spokojnej pracy zmierzającej w kierunku zagospodarowania części tego terenu ustalić potem z Radą i zaakceptować. Takie rzeczy nie robi się z dnia na dzień.
      Kolejna sprawa dotyczy Zlewni. Po pierwsze- Gmina Pyrzyce jest członkiem Związku i jednym z podstawowych celów Związku Zlewni Jeziora Miedwie, była i jest budowa systemu kanalizacyjnego. Wśród tych są jeszcze inne cele może być tak, że tego zadania nie będziemy realizowali, ale Związek, jeśli Rada uzna, że warto w tym związku być, pracować może przydać się w innych celach związanych z ochroną środowiska. W tym momencie, kiedy Radni Barlinka wyprowadzili pewną kwotę pieniędzy z budżetu, zażądali konsultacji społecznej. Konsultacje pewnie będą szły w tym kierunku, iż jest potrzeba zadania. Po drugie nie chcąc tak długo płacić. Nikt tego nie mówi, że jeśli teraz tego nie zrobimy to nie wiem, kiedy, a będziemy musieli i za jakie pieniądze. To zadanie trzeba zrobić i my musimy to zrobić.
      Następnie jako szef Zarządu Organu Wykonawczego żadnych gratyfikacji nie pobieram. Natomiast, jeżeli jest wyjazd a był jeden do Warszawy to koszty pokrywa Zarząd.
      Ostatnie pytanie dotyczące Gimnazjum. Jeżeli w Gimnazjum jest cos nie tak, to jest tam Dyrektor i jest to pomówienie, bo każda krytyka zgodnie z wyrokiem NSA jest dopuszczalna i potrzebna zgodna o ile mieści się w tych ramach. Jeżeli będzie Pan potrzebował wyrok NSA to Panu udostępnię. Natomiast to, że ja sobie nie radzę z organem prowadzącym, dla szkół jest Rada Miejska, ja jestem organem wykonawczym. Nie mam na celu wskazania, kto jest winny czy chcę też uciec od odpowiedzi tylko informuję. Jest Dyrektor, który zarządza Gimnazjum, szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, w sporcie również osiąga sukcesy. Co do bezpieczeństwa Gimnazjum myślę, że klaruje się na poziomie średniej krajowej czy wojewódzkiej i przypuszczam że wszyscy dyrektorzy publicznych gimnazjów w kraju mają podobne problemy. Ale nie konkurs świadectw czy inne formy egzaminacyjne, których wynik kwalifikowałby ucznia, tego akurat gimnazjum. Jestem przeciwni i osobiście Panu Staroście to stanowisko starałem się uzasadnić. Powinniśmy rozmawiać, ponieważ oświata jest zbyt poważnym problemem. Dziękuję. Proszę bardzo.
 
Stanisław Hawryszko Gazeta Ziemi Pyrzyckiej
      Niebawem podejmie Pan decyzje co do budowy basenu. Z licznika Pana Ćwilińskiego wynika, że ponad 2 lata trwa debata nad basenem. I jeżeli Pan podejmie decyzję niebawem to jak długo będzie trwała budowa basenu? Jeżeli debata trwała 2 lata to budowa może potrwać dużo dłużej.
 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
      Od momentu rozpoczęcia budowy sądzę, że w przeciągu 9-10 miesięcy. W sumie to 1,5 roku jeżeli po drodze nie wydarzy się nic szczególnego.
 
Stanisław Hawryszko Gazeta Ziemi Pyrzyckiej
Czy będzie to basen pełno wymiarowy mam na myśli 6 torów po 25 metrów?
 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
      Tak to jest to minimum które trzeba zachować , żeby można było ubiegać się o dofinansowanie od Ministra Sportu Mirosława Drzewieckiego o konkretnie jak to się popularnie mówi z totalizatora sportowego. Można dostać 33% całkowitego kosztu.
 
Stanisław Hawryszko Gazeta Ziemi Pyrzyckiej
Jaki jest przewidywany koszt budowy?
 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
      Na to pytanie nie odpowiem, ponieważ nie wiem jak, gdzie i jaki zakres będzie. Mogę powiedzieć, że dzisiaj basen 25 metrowy z 6 torami, z funkcjami takimi, jakie dzisiaj oczekują obecnie stawiają wymogi krajowe, europejskiej to około 15 milionów złotych. Aktualnie buduje miasto Gostyń, umowa była podpisana na 13,5 miliona w związku z tym, że wzrósł koszt zakupu materiałów, spotkali się w sądzie i miasto z wykonawcą podpisali ugodę sądową na 15 milionów jak dobrze pamiętam. Na dzisiaj za tą kwotę było by trudno, ale zważywszy na dość ostrą konkurencję na rynku wykonawców sądzę, że w 15 milionach powinniśmy się zmieścić. Wszystko będzie zależało od rozmiarów budowy, infrastruktury podziemnej, kabli instalacyjnych znajdujących się pod ziemią, trudno jest na ten moment powiedzieć. Dziękuje, proszę bardzo.
 
Mirosław Gryczka Radny Rady Miejskiej
      Panie Burmistrzu wspomniał Pan na temat zadań inwestycyjnych wpisanych w budżet roku 2008. o zadaniu dotyczącym drogi Nieborowao – Rzepnowo. Wspomniał Pan również o położeniu warstwy ścieralnej na ul. Narutowicza – zadanie kontynuacja roku 2007. czyli na 33 zadania wpisane w budżet Gminy na 2008 roku 2 zadania zostały rozpoczęte na ten moment z tego co zrozumiałem tak? Czy Pan to potwierdza?.
 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
      Nie do końca, co znaczy rozpoczęciem zadania?. Zadanie należy wcześniej przygotować. Pieniądze przeznaczone na niektóre zadania nie wystarczają nawet na wykonanie podkładu geodezyjnego. W związku z tym liczeniem 33 inwestycji należy przedyskutować i wspólnie przyjść do Burmistrza i porozmawiać na ten temat. Tak bym proponował, ale Radny boi się a ja mówię przynajmniej, że nawet nie starczy na podkład geodezyjny. Rada uchwaliła budżet, rozdzieliła środki a ja mam wykonać, czyli podejmuję się wykonawstwa pewnych zadań wtedy poinformuję, co jestem w stanie zrobić.
 
Mirosław Gryczka Radny Rady Miejskiej
      Panie Burmistrzu są pewne zadania, które nie kończymy w jednym roku, jest pewien zakres, do którego wracamy w kolejnym okresie budżetowania. Dlatego też pytam wprost czy na 33 zadania wpisane w budżet Gminy na rok 2008 wzruszone są zadania tylko 2?. Dla mnie tak z tego wynika, mamy już kwiecień niebawem półrocze i jestem pełen obaw, że gro zadań nie będzie w ogóle podjętych. Czy Pan to potwierdza czy nie?.
 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
      Tak oczywiście, że potwierdzam, że mogłyby nie być podjęte, ponieważ jak Pan to sobie wyobraża, że zadania gdzie środki pokazane w budżecie nie wystarczają na podkład geodezyjny. Niech Pan wybaczy Panie Radny. Został wyłoniony wykonawca na utwardzanie wałów obronnych, więc tam gdzie widzę, że pieniądze wystarczają czy też są nawet w pewnym stopniu awansem to nie czekam na rozstrzygnięcie Ministra Kultury tylko ogłaszam przetarg i wówczas tak jest napisane, że jeżeli nie otrzymamy pieniędzy to wykonam prace w Pyrzyckim Domu Kultury za pieniądze takie, jakie Rada zapewniła. Potwierdzam, że nie wszystkie zadania mogą być wykonane mówiłem też dlaczego.
 
Mirosław Gryczka Radny Rady Miejskiej
      Żeby coś realizować musi być wola ja się obawiam, że nie ma takiej woli z pańskiej strony. Potwierdzam i wielokrotnie Rada tez dawała temu dowód, że w kolejnych okresach budżetowania wracano do zadań, czego przykładem jest ul. Narutowicza. Były środki inwestycyjne, pewne techniczne rzeczy nie pozwalały na oznaczenie tego zadania. Można pewien zakres zadań zrobić tylko, że musi być wola a ja się obawiam, że tej woli nie ma. A jeżeli jest taka wola to jestem uspokojony, że pewne zdania niebawem będą wzruszone i będą realizowane. Dziękuję.
 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
      Panie Przewodniczący Pani Radny muszę Pana uspokoić taka wola jest, tylko za zadanie wykonawcy nie płaci się wolą tylko pieniędzmi. Podkreślam wola jest i będę przyjmował wszystkie zadania, które są przyjęte w zadaniach gminy pod warunkiem, że starczy pieniędzy chociażby na wszczęcie procedury dokumentacyjnej czy też projektowej. Co do ulicy Narutowicza staram się do pewnych granic, norm posuwać się i nie będę tego tematu kontynuować bo mógłbym powrócić i do początku i okazałoby się jak się to działo z ulicą Narutowicza. Jest zrobiony odcinek, położymy warstwę ścieralną, będziemy się cieszyli jak również mieszkańcy. Będzie ładna ulica i w porządku. Najlepiej szybko zapomnieć o tym, co było, ważne to co przed nami. Dziękuję, proszę bardzo.
 
Ryszard Grzesiak
      Przewodniczący komisji budżetu. Miałem nie zabierać głosu ale Pan Burmistrz nie dał mi wyboru. Wywołał mnie Pan do tablicy. Wydaje mi się że ci z Państwa którzy słuchają lub będą mieli okazję wysłuchać dzisiejszej konferencji dojdą do takiego wniosku że Pan Burmistrz stara się wszystko robić, natomiast, no niestety jest pewna grupa Radnych przeszkadza w tym wszystkim. I to jest zły odbiór. Uzasadniając powiem, o co chodzi. Środki finansowe, które są zabezpieczone na pewne zdania z takim pytaniem zwracał się Pan Radny Gryczka, są rozdrobnione to nie sądzę żeby Pan sobie strzelał gola tylko jest to jakby zarzut dla Radnych. Wydaje mi się że nie ma takich zadań dla których nie znaleźlibyśmy konsensusu w sytuacji kiedy razem tego chcemy jeżeli chcemy to napewno znajdziemy. Zmiany w budżecie odbywają się kilkanaście razy w roku, wobec czego zawsze możemy do tematu wrócić. Powiedział Pan również, co mnie troszkę zabolało że jeśli Radny ma jakieś uwagi, problemy to wypada przyjść do Burmistrza wyjaśnić. Wydaje mi się, że wice wersa możemy to robić wspólnie i jeżeli ta inicjatywa będzie, także ze strony Rady, my oczywiście nie uciekniemy od tego tematu jak również Pan Burmistrz wydaje mi się że będzie można pewne sprawy łatwiej załatwić. Podtekst myślę że ci co się interesują troszkę polityką naszą tutaj pyrzycką to jest widoczne tak jak Pan powiedział może za 3 lat jak już nie będziemy mieli pewnych problemów. Wniosek może być podobny za co przepraszamy bo może źle zrozumiałem to za 3 lata może nie koniecznie jeden, drugi, czy trzeci będzie Radnym. Panie Burmistrzu wydaje mi się ze konferencje są fajne ale wydaje mi się żeby rozmawiać w kierunku pozytywnym że chcemy, robimy a nie na zasadzie takiej że Burmistrz chce a Radni są tylko po to żeby przeszkadzać. Również mówił Pan o pewnych zadaniach które chce Pan wziąć typu szpital no akurat jestem dyrektorem jednostki. To co zauważyłem to wydaje mi się że jest to temat dość poważny i uważam że należałoby chociaż kilka słów powiedzieć jak przy tym słabym finansowo budżecie Gminy Pyrzyce trzeba będzie poradzić sobie jeszcze z następnym zagadnieniem jakim jest Szpital Powiatowy. Pięknie że Pan o to zabiega nie mówię że Pan nie pomaga bo pomaga Pan na pewno, natomiast wydaje mi się że powinien Pan powiedzieć jak widzi możliwość rozwoju tej jednostki, która jest jednostką bardzo dużą jak nawet na Powiat Pyrzycki już nie mówię o Gminie. Jak Pan widz ten temat?. Należy się sprostowanie, że miasto Pyrzyce Panie Burmistrzu jest 12 tys. miastem a nie 20, myślę, że miał Pan na myśli inne. Daj Boże chciałbym abyśmy mieszkali w takim mieście. Dziękuje bardzo.
 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
      Dziękuje. Przypomnę w murach obronnych mieszkało 15 tys. a więc gdyby iść tą logiką myślenia to pewnie 20 tys. by się wówczas policzyło. Ja nie powiedziałem, że Rada przeszkadza, jeżeli tak to proszę zacytować, pokazać wycinek z prasy, czy z taśmy, ze Rada przeszkadza. Rada z samej nazwy ma radzić, doradzać organowi wykonawczemu. A teraz w szczególności w tej sytuacji, kiedy organ wykonawczy z mocy prawa, ma bardzo mocną pozycję. Dzisiaj ten organ wykonawczy ma takie nazwisko jutro inne to nie ma znaczenia. Organ wykonawczy ma bardzo mocną pozycję a z tego tytułu to doradzanie powinno się wzmoglić. I zinterpretować tego inaczej się nie da, może się mylę. Oczywiście zgoda że droga w jedną czy druga stronę jest podobna może nawet i w pół drogi gdzieś się spotkamy w związku z tym zweryfikuję swoją wypowiedz możemy się spotkać na sali USC gdzie Radny Gryczka zaprasza. Mówiąc że 3 lata na pewno nie miałem na myślałem Radnych. Co do szpitala Panie Dyrektorze, kolego Radny, Samorządowcu, kiedy się spotykamy i składamy życzenia w różnych okolicznościach to zaczynamy dużo zdrowia. Zdrowie jest bardzo ważne i każdy chce być zdrowy, a jak jest zdrowie to są inne dobrocie tejże cywilizacji. Dlatego też tutaj Pan dyrektor zauważył iż Burmistrz nie jest obojętny na problemy. Na ile może to pomaga, nieraz się długo zastanawiam bo to też jest publiczna spółka i dlaczego mam wyręczać Państwo w tym zakresie i jak długo mamy to robić. Pieniądze przeznaczone na tą jednostkę są bezzwrotne, one są już nie do odzyskania. Jest taki wyrok NSA we Wrocławiu, który dotyczy iż szpital wszedł swego czasu na drogę sądową z jednym z samorządów i przegrał i sędzia uzasadniła w ten sposób. Faktem jest że jeden z samorządów gminy w kraju szpital prowadzi z lepszym czy gorszym skutkiem ale sobie radzi. Zgadzam się z tym że gmina pomimo wielu zadań własnych i problemów tak jak powiedział Pan Redaktor Ćwikliński o Gimnazjum, trzeba dużo pieniędzy i z tym się zgadzam, po co brać sobie kłopot na głowę. Jeszcze nie wiem czy będzie rozpoczęta procedura ważny jest głos Pana Starosty, będę rozmawiał i wtedy poproszę o pewne dokumenty. Jak mówiłem z sesji jest przyzwolenie, Rada jest za część się wstrzymało coś to też oznacza. Kiedy będę miał dokumenty powiem wtedy jestem w stanie lub nie jestem w stanie. Wizja możliwości jest wsparta moimi kontaktami z ludźmi z którymi dyrektor pewnie tez się spotyka. Temat jest na pewno trudny sądzę, że nie wiadomo jaki status materialny miała jakakolwiek gmina w Polsce zawsze gminie jest łatwiej niż samorządowi powiatowemu. I z tym się pewnie zgadzamy oficjalnie, nieoficjalnie, mniej lub więcej. Zważywszy na wartość zdrowia warto w to pójść. Może nawet oświatę w jakiś sposób sobie podarować na jakiś czas tutaj warto rozmawiać. To, że nie jest dobrze to wiemy oglądamy telewizje. W Pyrzycach tez nie jest dobrze ja nie dążę do tego żeby siać jakiekolwiek wątpliwości. Na oficjalnej radzie czy na zarządzie nie pamiętam, jeden z członków zarządu powiatu powiedział mamy kłopot i my to słyszymy, a że organ wykonawczy w gminie więc moje nazwisko jestem Burmistrzem Pyrzyc a nie miasta i gminy Pyrzyce to też mnie obliguje do tego żebym nie był głuchy na kłopoty które są. Powinienem słuchać i rozmawiać na te tematy które w naszym mieście występują. Proszę bardzo.
 
Stanisław Hawryszko Gazeta Ziemi Pyrzyckiej
Co z drogą Górne – Letnin?
 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
      To jest pytanie, na które najłatwiej odpowiedzieć. Panie Stanisławie jest to droga powiatowa, ale sądzę, że Zarząd Powiatu ten krótki odcinek wykona.
Dziękuje czy są jeszcze pytania?
 
Bartłomiej Stopczyk Radio VOX FM
      Panie Burmistrzu skoro jesteśmy już przy drogach mam pytanie dotyczące ulicy Mickiewicza a dokładnie rejonu osiedla. Te drogi które tam są Panie Burmistrzu wie Pan na pewno. Przejechać tą drogą to jest coś w rodzaju rajdu Dakar? Trzeba mieć samochód terenowy i bardzo dobre wspomaganie kierownicy żeby omijać te wszystkie nierówności, wystające studzienki na około nawet 30 centymetrów.
Drugie pytanie także dotyczy umówmy się osiedla Mickiewicza. Plac zabaw dla dzieci? Jest już wiosna za chwile będą wakacje dzieci bawią się na tej właśnie wyboistej drodze gdzie samochody nie stosują się do zalecanej tam prędkości, więc jest to niebezpieczne. W Pyrzycach ul. Pod Lipami, Osiedle Słoneczne wszędzie są place zabaw Mickiewicza nie ma go już od wielu, wielu lat. Wprawdzie są tam pewne huśtawki tylko, że te huśtawki nie spełniają pewnie żadnych wymogów bezpieczeństwa, są to huśtawki metalowe, na pewno niezabezpieczone. Co z tym można zrobić?
 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
      Jeżeli chodzi o plac zabaw osiedle Mickiewicza dzisiejszym swym zagospodarowaniem nie odpowiada założeniom, które były przyjęte. On miały wyglądać całkiem inaczej. Informuję, że moi poprzednicy spowodowali, aby utworzyć jak najwięcej działek budowlanych i teraz to inaczej wygląda. Ten cały teren miał służyć jako plac zabaw dla dzieci. Informuje z tego terenu 2 działki zostały wykrojone i sprzedane. Teraz mamy kłopot ze sprzedaniem, bo Gmina je utrzymuje, ale to nie są to nasze działki. Teren został bardzo okrojony także powiększyć placu nie mogę, ale zapewniam, że plac zabaw będzie uzupełniony o niezbędne wyposażenie.
Co do dróg na osiedlu to aż boje się mówić bo jest tu jeden z Radnych i znowu będzie że Rada przeszkadza. Rada nie przeszkadza ale aż się boje mówić jak było naprawdę, w każdym bądź razie w budżecie nie ma tego zadania.
 
Andrzej Jakieła
      Panie Burmistrzu, ile nas na dzisiaj kosztuje droga Nieborowo- Rzepnowo. Proszę o cenę po przetargu.
 
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
Niecały milion.
 
Andrzej Jakieła
      Dokładnie, jaki był w projekcie budżetu, Pan nie chce powiedzieć, ale ja to powiem. Był taki zapis, że na remont drogi Nieborowo- Rzepnowo przeznaczono 100 tysięcy zł. to co przyjęliśmy w budżecie 2008 co Pan tak bardzo krytykuje, to jest to, że albo ruszamy zadanie i to zadanie kończymy w danym roku lub rozbijemy je na dwa lata i jest konkretny efekt jeśli jest to duże zadanie, albo nie dotykamy sprawy. Natomiast, co załatwiłoby 100 tysięcy zł. Jeżeli chodzi o remont dróg osiedlowych, mam na myśli ul. Mickiewicza. Czy załatwiłoby tak jak Pan wielokrotnie już podkreślał, podkłady geodezyjne? A propos tych podkładów geodezyjnych Panie Burmistrzu, co do zadań w budżecie gminy drobnych, które wcale nie wymagają podkładów geodezyjnych, a ograniczają się do przełożenia lamp lub zamontowania kilku lamp, okien, wymianie drzwi. My również jako radni mamy pewną wiedzę ekonomiczną, szokuje nas wzrost cen i materiałów i wykonawstwo w pracach budowlanych. Mamy rozeznanie, co ile może kosztować. Jeżeli mieliśmy w projekcie przedłożonym przez Pana kwotę 100 tysięcy zł. na remont dróg na osiedlu Mickiewicza, a widzi Pan ile kosztuje remont kawałka ulicy Narutowicza. Dzisiaj jesteśmy bogatsi o wiedzę ile kosztuje remont drogi Nieborowo- Rzepnowo, więc tylko, dlatego, gdyby Pan przeznaczył kwotę 500; 600; 700 byłaby rozmowa. Natomiast dopięcie tematu a nie załatwienie go, niestety inną wizję przyjęła Rada Miejska. Dziękuję.
 
            Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński
      Tym razem muszę odważnie powiedzieć po raz pierwszy chyba na tej konferencji, aczkolwiek poprzednia moja informacja, tez była odważna. Po pierwsze budżet, to jest taka instytucja, gdzie mamy stronę dochodową i wydatkową. W związku z tym, wszelkie zadania mogą być zrealizowane nie zawsze od razu w pierwszym, czy drugim kwartale. Jeżeli bym uchwalił budżet to jest źle, a jeżeli rada to dobrze. A przecież powiedział nie tak dawno, tutaj, już wyszedł kolega, Grzesiak, szef komisji budżetu, przecież Panie Burmistrzu w ciągu roku robimy tyle zmian, a więc można zmian dokonywać, w związku z tym, też sądziłem, że w przeciągu roku można pieniądze zwiększyć tytułem zwiększenia środków dochodowych tych nieplanowanych i ulicy Mickiewicza, wykonać. Ja myślę, że tutaj jest jak gdyby odniesienie do wypowiedzi radnego Jakieły, tak było jak powiedział. Musimy to zadanie zatrzymać, a praktycznie stan jest fatalny. Droga się wybija, do tego dochodzą nierówności w postaci włazów kanalizacyjnych i stan jest bardzo zły. Rada to po prostu wykreśliła i wprowadziła inne zadania, a tego zadania nie ma. I tak jeszcze jedno zadanie zatrzymałem, bo na razie uważam, że nie warto. Za takim rozwiązaniem głosował radny, który mieszka na tym osiedlu. Dziękuje bardzo do zobaczenia na kolejnej konferencji. Może jeszcze przed sesją będzie informacja odnośnie basenu.
 

International Club Kiwanis Pyrzyce