Pomiń menu

Stowarzyszenie RFO już w akcji!

 

Deklaracje wójta pod lupą

Zgodnie z harmonogramem określonym przez organizatorów tegorocznej akcji ,,Masz Głos – Masz Wybór” Stowarzyszenie Rokietnickie Forum Obywatelskie przystępuje do realizacji zadań spoczywających na uczestnikach tego ogólnopolskiego projektu.

Stowarzyszenie Rokietnickie Forum Obywatelskie uczestniczy w akcji  po raz pierwszy i jest jedną z 17 organizacji z województwa Wielkopolskiego zarejestrowanych w programie.

11 kwietnia nasze Stowarzyszenie zwróciło się do Bartosza Derecha, wójta gminy Rokietnica, z propozycją udziału w akcji, której celem jest wzrost społecznej świadomości w zakresie spraw lokalnych. W pisemnej odpowiedzi z dnia 23 kwietnia wójt odmówił udziału w akcji uznając, że przedstawiona przez nas propozycja spotkania z mieszkańcami naszej gminy jest „bezprzedmiotowa i mocno spóźniona” (treść listu w całości dostępna na stronie www.rfo.org.pl). Tym samym – pośrednio – została podważona cała istota tego programu, przygotowanego i prowadzonego od kilku lat przez jedną z najbardziej znanych instytucji pozarządowych w Polsce.

W zaistniałej sytuacji ta cześć akcji, która dotyczy monitoringu deklaracji wójta, będzie  prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w budżecie na rok 2008. Dokonana ocena budżetu pozwoliła wyodrębnić pięć punktów, których realizacja będzie monitorowana przez następne miesiące:

budowa drogi  – ul. Kręta i Krótka w Rokietnicy – 300.000 PLN
budowa chodnika Koszycy – Krzyszkowo (zdjęcie) – 250.000 PLN
modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowinie (zdjęcie) – 500.000 PLN
budowa boiska sportowego w Napachaniu – 400.000 PLN
wydatkowanie środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii – 120.000 PLN

Monitoring realizacji tych punktów będzie prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych z Poznania.

Jednocześnie w majowym wydaniu miesięcznika ,,Kurier. Czasopismo mieszkańców gminy Rokietnica" przygotowaliśmy publikacje na dwóch stronach dotyczące problematyki prawa do informacji pozostającej w gestii instytucji władzy publicznej, kwestii ważności dialogu między władzą a obywatelami dla harmonijnego rozwoju wspólnoty lokalnej oraz problematyki zaangażowania mieszkańców gminy w rozwiązywanie wspólnych problemów społeczności lokalnej (wydanie gazety dostępne w wersji elektronicznej – format pdf – na stronie www.rfo.org.pl). Dodajmy, że jest to pierwsza z dwóch części publikacji przygotowanych w ramach grantu otrzymanego z Fundacji im. Stefana Batorego w ramach tegorocznej akcji ,,Masz głos – Masz wybór".

14 czerwca nasze Stowarzyszenie organizuje wspólnie z Polskim Bractwem Kopaczy Złota i Kołem Turystyki Rowerowej Kiekrz Western-Piknik ,,W samo południe", podczas którego zaprezentowana będzie między innymi instalacja proekologiczna, będąca również z jednym z zadań przygotowanych w ramach wspomnianej akcji Fundacji. Szczegółowy program dostępny również na witrynie internetowej naszego Stowarzyszenia. Wszystkich sympatyków dobrej zabawy zapraszamy do udziału w pikniku!

Rokietnickie Forum Obywatelskie – Gmina Przyszłości