Pomiń menu

Nasze sprawy bierzemy we własne ręce

 

Informacja

W dniu 12 czerwca 2008 r. Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne i Rada Sołecka Starego Folwarku zorganizowała zebranie wiejskie w tutejszej Szkole Podstawowej.

Tematem zebrania były sprawy bieżące dotyczące naszej miejscowości turystycznej, a szczególnie utrzymania porządku i czystości w sezonie letnim. Głównym jednak celem spotkania z mieszkańcami była aktywizacja społeczności lokalnej do podjęcia wspólnych działań na rzecz uporządkowania plaży wiejskiej.

Na zebranie z mieszkańcami był zaproszony Wójt Gminy Suwałki i radna tego okręgu. Z racji licznych obowiązków Pan Wójt nie mógł w spotkaniu uczestniczyć.

Mieszkańcy zostali zapoznani przez sołtys i radną wsi Stary Folwark z tokiem realizacji podjętych zobowiązań przez Pana Wójta podczas publicznej debaty. Stwierdzono, że realizacja zobowiązań idzie w dobrym kierunku, jednak pełne wykonanie zależne jest od przegłosowania większością głosów przez Radę Gminy.

Zebrani zgłosili chęć udziału i zaangażowania też sąsiadów w akcję sprzątania, koszenia, grabienia trawy, oczyszczania brzegu, rozplantowania żwiru na plaży miejscowej i utworzonym boisku do grania w piłkę plażową. Podjęto uchwałę o zbiorowej akcji na dzień 14 czerwca 2008r. tj. w najbliższą sobotę.

Podjęto też uchwałę dotyczącą wsparcia naszych działań przez Samorząd Gminy Suwałki odnośnie przywozu piasku, kamyków, sanitariatów na plażę wiejską na okres letni i zakupu impregnatu na zabezpieczenie pomostu. Pomost drewniany o dość pokaźnych rozmiarach został zbudowany z inicjatywy i przez mieszkańców Starego Folwarku w ubiegłym roku. Ponadto mieszkańcy dbają o odpowiedni stan techniczny pomostu i utrzymanie plaży w należytym porządku. Plaża jest dzierżawiona przez Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne od Wigierskiego Parku Narodowego, dzięki temu mieszkańcy mają dostęp do j.Wigry. Poczynania mieszkańców są często wspierane przez Wójta Gminy Suwałki. Uchwały podjęte na zebraniu wiejskim będą monitorowane przez Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne i Radę Sołecką.

Podjęto również uchwałę o organizacji imprezy integracyjnej dla wszystkich mieszkańców Starego Folwarku i najbliższych sołectw zwaną Wieczorem Sobótkowym z okazji Nocy Świętojańskiej. Impreza plenerowa ma się odbyć 28 czerwca 2008r. na placu gminnym Starego Folwarku. W programie występy zespołów ludowych, przyśpiewki, gry, zabawy i konkursy, wspólne grylowanie. Będzie świetna okazja do podsumowania podjętych działań i zobowiązań wobec mieszkańców przez Wójta Gminy Suwałki.

Marek Rowiński – prezes WST, Wiesława Malinowska

Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne