Pomiń menu

PIKINIK: ZAGRAJ Z WŁADZĄ!

 10 maja 2008 roku w piękną, majową sobotę na boisku do siatkówki plażowej, które członkowie Stowarzyszenia "KALOS KAGHATOS" w czynie społecznym (wykunując przy okazji 200% normy!) podarowali na potrzeby mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego odbył się pikinik sportowy pn. "ZAGRAJ Z WŁADZĄ". W ramach akcji w godz. 10.00-16.00 odbył sie turniej siatkówki plażowej. W godz. 16.00 – 17.00 odbył sie mecz SAMORZĄDOWCY – MIESZKAŃCY (w składzie Samorządowców zagrali min. Z-ca Burmistrza, dwóch Wiceprzewodniczących Rady, Radny Rady Miasta). Po meczu Z-ca Burmistrza Pan Krzysztof Pipiński odpowiadał na pytania mieszkańców, którzy uczestniczyli w Pikiniku. W sumie w festynie, który rozgrywany był w luźnej, sportowej i przyjacielskiej atmosferze uczestniczyło około 200 osób. Na samej debacie z Burmistrzem zostali najwytrwalsi w liczbie około 30-40 osób. Burmistrz deklaracji nie podpisał. Natomiast zadeklarował realizację poniższych przedsięwzięć w 2008 roku:

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1

2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5

4. Wybudowanie wielofunkcyjnego obiektu sportowego w ramach programu "ORLIK 2012"

Na spotkaniu Burmistrz przyjął zaproszenie na następne spotkania w ramach akcji. Konstantynowianie z niecierpliwością oczekują imprez sportowych cyt. "Tam gdzie z Burmistrzem i Radnymi można pogadać"…

Stowarzyszenie promocji sportu, edukacji i ekorozwoju "KALOS KAGHATOS"