Pomiń menu

SPOTKANIE Z BEZROBOTNYMI

Po debacie w Jeleniej Górze

W ramach akcji „Masz głos, masz wybór”  w  piątek  30 maja br. w sali Jeleniogórskiego Centrum Kultury, w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku, przy ul. 1 Maja 60 z inicjatywy  Jeleniogórskiego  Stowarzyszenia  Osób Bezrobotnych, odbyło się spotkanie mieszkańców miasta z Z-cą Prezydenta Miasta Zbigniewem Szereniukiem  oraz Naczelnikiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Ewą Kasińską. Na spotkanie przybyło około siedemdziesiąt osób. Niestety na debatę przybyła tylko Naczelnik Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Celem spotkania było umożliwienie poznania i przedstawienia problemów lokalnych na terenie miasta oraz i terminu rozwiązania bieżących problemów przez samorząd. Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawiła zagadnienia dotyczące  nowych założeń wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, pomocy Urzędu Miasta dla osób bezrobotnych, ulgi w opłatach a także poinformowała o nowej lokalizacji siedziby MOPS-u.                              

W dalszej części spotkania Pani Naczelnik  miała okazję przez dwie  godziny odpowiadać na pytania ze strony mieszkańców, głównie dotyczące dziedziny pomocy społecznej. Pytano o sprawy dotyczące  pracy MOPS-u w Jeleniej Górze. Poruszano kryteria przyznawanie zasiłków rodzinnych, oraz nieprawidłowości w przyznawaniu zasiłków. Również krytykowano pracę pracowników socjalnych. Wielu rozmówców żaliło się na brak informacji o rozdysponowywaniu pomocy żywnościowej przez MOPS a także złej jakości posiłki wydawane podopiecznym. Podniesiono w dyskusji sprawę niskich zasiłków przyznawanych przez pomoc społeczną. Największą bolączką dla osób biorących udział w zebraniu był problem braku miejsc w żłobkach i przedszkolach. Wiele kobiet samotnie wychowujących dzieci pragnie podjąć pracę ale nie mają z kim zostawić swoje dzieci.     

Uczestnicy spotkania uważają za konieczne organizowania cyklicznych spotkań z radnymi miasta, na których istniała by możliwość przedstawienia bieżących problemów oraz bezpośredniej debaty .

Spotkanie które prowadził Janusz Jędraszko trwała dwie i pół godziny, a organizatorzy przewidują  dalsze. Pierwsze   odbędzie się pod koniec czerwca 2008 r, na które został zaproszony poseł   Sławomir Piechota. Następne spotkanie z Vice Premierem Rządu  -Grzegorzem Schetyną  przewidywane  jest  koniec  na wrzesień  2008  r. Stowarzyszenie wystosuje dodatkowe pismo do Prezydenta Miasta Pana Marka Obrębalskiego w sprawie wyjaśnienia kwestii żłobków i przedszkoli i w tej materii będzie chciało podpisać deklarację z Prezydentem Miasta Jeleniej Góry.

Janusz JĘDRASZKO
Leszek TUŁODZIECKI 

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych