Pomiń menu

Świdnica. Osiemnastka samorządu – konkurs plastyczny

 

Dolnośląskie Centrum Inicjatyw Społecznych oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Świdnica zaprasza do udziału w konkursie pn. „Osiemnastka samorządu”. Konkurs jest organizowany w ramach akcji „Masz Głos – Masz Wybór”.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie miasta Świdnica. Szczególnie zapraszamy organizacje pozarządowe, szkoły i kółka plastyczne.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie plakatu w dowolnej technice (rysunek, collage, prace graficzne, malarskie) w maksymalnym formacie A2.
Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat kojarzący się z pracami samorządu, postawą obywatelską, patriotyzmem oraz aktywnością społeczną.
Każda praca powinna być opisana na odwrocie, imię, nazwisko i adres autora, tytuł konkursu, telefon, ew. e-mail. Do każdej pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie, które jest integralną częścią pracy konkursowej.
Konkurs trwa od 15 czerwca 2008 roku do 6 lipca 2008 roku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 12 lipca 2008.
Zwycięski plakat będzie prezentowany w materiałach informacyjnych i edukacyjnych akcji „Masz Głos – Masz Wybór”, a także w mediach, w tym internetowych.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Dolnośląskie Centrum Inicjatyw Społecznych
Ul. Rynek 39, 58-100 Świdnica

Wszystkie nadesłane prace pozostają u Organizatora, nie przewiduje się ich zwrotu.

Pełny tekst regulaminu wraz z oświadczeniem uczestnika dostępny na stronie organizatora: www.centruminicjatyw.pl

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH