Pomiń menu

"STRZEL BURMISTRZOWI" – festyn w gminie Poddębice

 Dnia 29 czerwca br. odbędzie sie festyn pod hasłem "Strzel Burmistrzowi" w miejscowości Ciężków, gm. Poddębice, na który został zaproszony Burmistrz Poddębic, Jego zastępca oraz wszyscy Radni.

Celem festynu jest budowanie dialogu pomiędzy mieszkańcami, a władzami gminy.

W programie imprezy są konkursy: 1. Wiedzy i gminie i prawach obywatela  2. Strzelanie rzutów karnych do bramki burmistrza. W czasie trwania festynu odbędzie się mecz pomiędzy mieszkańcami Ciężkowa i okolicznych wsi a samorządowcami.

Burmistrz Piotr Sęczkowski podczas trwania imprezy będzie do dyspozycji mieszkańców, będzie odpowiadał na pytania i dyskutował o sprawach gminy.

Na to działanie otrzymalismy dotację z Fundacji im. Stefana Batorego.

W organizację właczyła sie Ochotnicza Straż Pożarna z Ciężkowa i stowarzyszenie WIT Poddębice.

Stowarzyszenie Wspierania Dzialalnosci Lokalnych NIVA