Pomiń menu

Masz głos, masz wybór w Ełku

 Dzieci z Fundacji zapraszają wszystkich mieszkanców Ełku i powiatu do wzięcia udziału w ulicznym happeningu, który odbędzie się 9 lipca bm. w godz. 14,00-15,30 na terenie przed budynkiem Urzędu Gminy Miasta Ełk przy ul. Piłsudskiego 4. Termin 9 lipca 2008 r. został ustalony z Panem Prezydentem Miasta i z Panem Starostą Powiatu, którzy mają swoje siedziby na przeciwnych skrzydłach tego samego budynku. W mieście dotychczas odbywały się wielkie imprezy: w maju Dni Rodziny a w czerwcu Dni Ełku. Teraz dzieci z Fundacji mają swoje półkolonie i mogą spokojnie przygotować akcję. Jest ich 40-ro i opiekują się nimi 2 wychowawczynie. Podczas akcji dzieci pragną w ciągu godziny lekcyjnej zadać ełckiemu społeczeństwu 6 pytań na które chciałyby uzyskać odpowiedzi twierdzące, bądź nie a następnie w oparciu o przeprowadzony sondaż, przedłożyć wyniki władzom samorządowym, po 3 do miasta i powiatu. Dzieci nie uprawiają żadnej polityki, ale postanowiły w formie zabawy dowiedzieć się od mieszkańców czy:

1.Rada Miasta oraz Rada Powiatu powinny być ubrane w stroje reprezentacyjne? 2. Rada Miasta może być ubrana w stroje zaproponowane (uszyte  modele pokazane na happeningu) przez Fundację (dwukolorowe w barwach flagi miasta)? 3. jeden radny wystarczy do reprezentowania 10.000 mieszkańców miasta (obecnie 23 na ok.70 tys. mieszkańców)? 4.Powiat ełcki powinien mieć własną flagę (w tej chwili nie posiada)? 5.Starostwo Powiatowe powinno mieścić się w innym budynku niż Urząd Gminy Miasta Ełk (np. w zamku nad jeziorem, budynku po starym szpitalu przy ul. Mickiewicza lub po jednostce wojskowej saperów przy ul. Kościuszki).

Głosami bedą mini cukierki w papierkach. Każdy uczestnik otrzyma 6 szt. W trakcie imprezy dzieci zaprezentują przedstawienie dot. plagi wanadalizmu w mieście. W razie deszczu odbędą się 2 konkursy (na najbardziej kolorowy parasol i najciekawsze ubranie p/deszczowe) z nagrodami wykonanymi własnoręcznie przez dzieci. Zagadką do końca jest, co się stanie z cukierkowymi głosami.

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO