Pomiń menu

Czym są sesje Rady Miasta?

 Na temat naszego miasta Skarżyska -Kamiennej mówi się i pisze dużo. Przekazywane wiadomości są dobre i złe. Mówi się o wszystkim, to oznacza, że miasto żyje, ale byłoby lepiej gdyby z szuflady wyciągano do dyskusji argumenty bardziej rzeczowe. 

Wiadomości przekazują lokalne gazety oraz internetowe prywatne portale. Najważniejsze informacje są przekazywane na sesjach Rady Miasta. Sesje z udziałem organu wykonawczego i uchwałodawczego ułatwiają mieszkańcom bezpośredni kontakt z władzą miasta. Na sesje są zapraszani reprezentanci grup zawodowych, organizacji pozarządowych, miejscowych instytucji państwowych i komunalnych, po to, aby radni mogli przekazać szereg informacji na temat funkcjonowania gminy.

Na zorganizowanych sesjach organ wykonawczy – prezydent oraz uchwałodawczy Rada Miasta kierują uwagę przede wszystkim na inwestycje oraz na budżet miasta i związane z nim plany rozwojowe. Na sesjach możemy się w wązkim zakresie dowiedzieć jak gmina realizuje swoje zadania, ale ocena pracy czy nam się podoba, czy nie należy ostatecznie do radnych, bo to oni udzielają absolutorium prezydentowi. Ale sami radni nie zawsze są pewni swojego zdania. My mieszkańcy niewiele mamy do powiedzenia, bo żaden projekt inwestycyjny nie jest konsultowany ze społeczeństwem, wyborca jest raczej ignorowany. Nawet w ramach akcji Masz Głos- Masz Wybór trudno zachęcić władzę miasta do debaty publicznej, do tej inicjatywy nikt prezydenta nie będzie błagał.

Jak gmina funkcjonuje po zmianach w Radzie Miasta, to znaczy po odwołaniu przewodniczącego Rady Miasta i wiceprzewodniczących? To oznacza w w samej Radzie 23 osobowej radni są podzieleni i nie mogą wypracować konsensusu. Takie zmiany dokonały się w dniu 16 czerwca 2008 r. W tym dniu podczas sesji była rekordowa ilość osób czekających na rozstrzygnięcie. Wszyscy przede wszystkim radni byli zdenerwowani. Swojego zdenerwowania nie ukrywał prezydent Roman Wojcieszek. Co w tym momencie myślał – Bóg jedyny wie? Trudno jednak w tej sprawie cokolwiek dzisiaj wydobywać na światło dzienne. Trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie sprawy, które docierają do naszego ucha muszą być mówione szczerze. 

W tym przełomowym dla Rady dniu, w którym doszło do odwołania, wszyscy uczestnicy sesji byli pogrążeni po uszy w problemie Rady Miasta. Nikt nie wyobrażał sobie z władz miejscowych jak można pracować z nowym przewodniczącym Rady Miasta  będącym dotychczas w opozycji do grupy prezydenta. W tym żałosnym tonie toczyła się dyskusja, jaką na sesji rozwinęli dopuszczeni do głosu mieszkańcy miasta i przybyli na sesję  spoza granic miasta, do której włączyli się sami radni z prezydenckiego układu.

Edward Jaworski ze Skarżyska – mówił: zmiany były częste. Pan Jaworski podkreślił, że ważne jest, aby prezydent zmienił  sposób zarządzania ludźmi i miastem.  

Mieczysław Prusinowski Przewodniczący Rady Osiedla Łyżwy w swoim wystąpieniu mówił: w związku  z tym, że jest to sesja Rady Miasta  związana z odwołaniem działającej Rady Miasta, a powołaniem nowej Rady Miasta, chciałbym zapytać jakie cele  skłoniły stronę opozycji do dokonania takiego przewrotu  Rady Miasta.

Mieczysław Woźniak mieszkaniec Lipowego Pola – Powiat Szydłowiec, stanął w obronie odwoływanych. Poruszając problem Skarżyski – mówił: Ludzie starsi są zmęczeni częstymi zmianami, więc oczekują stabilnej lokalnej polityki od samorządowców. Chce się zapytać – DOKĄD ZMIERZASZ RADO? – Proponując opozycyjność, jako nową koalicję. Czy to znaczy, że koalicja prawicowa była w opozycji do Prezydenta?. No chyba nie, bo działania Rady Miasta były dobrze oceniane w mieście „ mieszkańcy mówili, „ że nareszcie drgnęło nowym powiewem zmian widocznych. Gdy sternik dobry to i okręt dobrze płynie, choć morze nie najpiękniejsze mawiał mój ojciec. Proszę Państwa. Nie burzcie tego, co z mozołem zrobiliście, pracy jeszcze przed Wami wiele. Wszelki ferment i zwady me służą przede wszystkim mieszkańcom.

Kolejne zmiany w Radzie Miasta maja być dokonane podczas sesji 31 lipca 2008. Czy też zapowiedziane zmiany nie będą przyjmowane z aplauzem przez wszystkich radnych i samego prezydenta? Tym razem chodzi o zmianę liderów stałych Komisji Rady. Kto kieruje pracami Komisji jest bardzo ważne, bo to Komisja zajmuje się proponowanymi przez prezydenta uchwałami? Komisja może proponować własne rozwiązania a nawet ma prawo pełnić funkcje kontrolne wykonania uchwał.

Nie sądzę, aby takiej pracy obawiał się prezydent, który sam jest doświadczonym samorządowcem i w doświadczonym gronie osób pracuje. Od prezydenta i komisji zależy jak będą się rozwijać inwestycje oświatowe, jakimi środkami będzie gmina dysponowała, jak będzie miasto się zmieniało w obszar turystyczny, sportowy, rekreacyjny, przemysłowy. 

Od Komisji przecież zależy wszystko; czy gmina myśli perspektywicznie i jakie zadania ważne przyjmowane będą z myślą o rozwoju miasta.

Wojciech Markiewicz

Grupa Społeczna – Miasto Wspólne