Pomiń menu

Ciąg dalszy monitoringu deklaracji Prezydenta Miasta Kołobrzeg z roku 2007.

W związku z brakiem realizacji zadeklarowanych w 2007 roku przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg zadań koalicja organizacji pozarządowych działających w Kołobrzegu w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” nie przerwała monitoringu ubiegłorocznej deklaracji Prezydenta. Przedstawiamy tutaj kolejny raport dotyczący realizacji zadań z roku 2007. Stan realizacji zadań zadeklarowanych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg do wykonania w 2007 roku W roku 2007 Prezydent zamierzał zrealizować: 1. Opracowanie projektu małej obwodnicy (I i II etap). 2. Doprowadzenie do zatwierdzenia miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania strefy uzdrowiskowej oraz południowo – wschodniej części miasta (Trzebiatowska). 3. Wypracowanie koncepcji ochrony brzegu morskiego. 4. Korekta dokumentacji projektowej stadionu sportowego. 5. Opracowanie koncepcji modernizacji portu jachtowego. Realizacja zadeklarowanych zadań: Zadanie numer 1 Terminem realizacji zamówienia na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej w fazie projektu budowlanego i wykonawczego oraz przeprowadzenie procedur formalno – prawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w/w drogi upłynął 15.03.2008r. Do dnia dzisiejszego nie ma wykonanej dokumentacji. Zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie numer 2 W dniu 18 lutego 2008r. Rada Miasta Kołobrzeg przyjęła Uchwałę nr XVIII/242/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg część południowo – wschodnia (Trzebiatowska) nie został poddany pod obrady Rady Miasta do dnia dzisiejszego. Zadanie wykonano tylko częściowo z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Zadanie numer 3 Projekt pn. „Ochrona brzegów morskich w Kołobrzegu – rewitalizacja plaż, refulacja, budowa ostróg” został skreślony z listy podstawowej indywidualnych projektów kluczowych z zakresu środowiska, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dalszym ciągu trwa opracowywanie koncepcji ochrony brzegu morskiego oraz poszukiwanie sposobu rozwiązania problemu zabezpieczenia plaż. Zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie numer 4 Do dnia dzisiejszego nie dokonano korekty dokumentacji projektowej stadionu sportowego. Zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie numer 5 Zadanie określone w deklaracji jako „Opracowanie koncepcji modernizacji portu jachtowego” zostało zrealizowane. Zaproponowana koncepcja budzi jednak wśród żeglarzy wiele kontrowersji związanych z nieuwzględnieniem uwag dotyczących zagospodarowania terenu portu jachtowego. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010

Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010"