Pomiń menu

KONTYNUACJA DEBATY W CHOJNICACH

 

W czwartek 26 czerwca 2008r. w Szkole Muzycznej odbyła się druga część debaty burmistrza Chojnic z mieszkańcami, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos – masz wybór” przez FIO Marcina Fuhrmanna. Omawiano zagadnienia zagospodarowania przestrzennego miasta i mieszkalnictwa komunalnego.

Wcześniejsza – pierwsza część debaty, poświęcona w znacznej mierze problematyce barier architektonicznych, zaowocowała nie tylko pisemnymi zobowiązaniami na przyszłość, ale również efektywnym poprawieniem wjazdu do budynku Szkoły Muzycznej oraz zlikwidowania barier dla wózków inwalidzkich w fosie miejskiej.

W kameralnej atmosferze dyskusji wprawdzie prowadzący dyskusję Zdzisław Tabath nie „klepał się po plecach” z burmistrzem, jednak wiele spornych kwestii wyjaśniano bez nadmiernych emocji i w przyjacielskim klimacie. Zaiskrzyło jedynie na samym początku, gdy Łukasz Masiak zapragnął wymusić na organizatorach deklarację, że nigdy nie będą kandydować do władz samorządowych czy partii politycznych. Zasugerował możliwość wykorzystywania debaty jako autoreklamy przedwyborczej osób związanych z fundacją. Wyjaśnienia moderatora o apolityczności fundacji i braku aspiracji do startu w wyborach nie usatysfakcjonowały członka Platformy Obywatelskiej.

Mariusz Brunka przedstawił inicjatywę utworzenia funduszu stypendialnego przez fundację. Na najbliższy rok akademicki FIO zamierza ufundować dwa stypendia w wysokości pełnego czesnego dla chojnickich studentów.

Marzenna Osowicka zaprezentowała wniosek Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt i FIO dotyczący utworzenia pilotażowego, okresowego parku dla piesków w celu rozwiązania problemu psich kup. W piśmie skierowanym do burmistrza obie organizacje zadeklarowały zakres własnego zaangażowania oczekując jedynie od miasta wskazania dogodnej lokalizacji.

Kolejną inicjatywę FIO zawartą w piśmie do burmistrza przedstawił Mariusz Brunka informując o powołaniu Społecznej Komisji Historycznej w sprawie zmiany kontrowersyjnych nazw ulic.

W kwestii mieszkalnictwa poruszono status mienia komunalnego i w tym kontekście politykę zbywania lokali przez ZGM. Burmistrz Arseniusz Finster zdecydowanie bronił stanowiska, iż mieszkania komunalne stanowią własność wszystkich mieszkańców, a ulgi stosowane przy ich sprzedaży nie powinny ulec zmianie. Po sugestiach p. Jadwigi Zagozdy wskazujących, iż są miasta, w których zastosowano 95 procentowe ulgi, burmistrz oświadczył, że byłby skłonny podjąć takie decyzje po przeprowadzeniu referendum wśród mieszkańców Chojnic.

Podczas dyskusji dotyczącej sfery budownictwa społecznego burmistrz stał na stanowisku, że udział finansowy miasta w budownictwie TBS musiałby być spłacony przez kupującego przy ewentualnej sprzedaży mieszkań.

  Odnośnie problemu młodych ludzi, których nie stać na zakup mieszkania, miasto na dzień dzisiejszy nie znajduje rozwiązania.

W zakresie problemów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym w dyskusji powrócono do kwestii wzniesienia galerii handlowej na terenie dzisiejszej siedziby Chojnickiego Domu Kultury. W tej sprawie Mariusz Brunka zwrócił uwagę na ryzyko prawne związane z zawieraniem przez miasto umowy z kontrahentem z pominięciem samego CHDK. Ponieważ placówce tej przysługuje status instytucji kultury i ma ona osobowość prawną, zatem powinna być naturalnym partnerem w procesie inwestycyjnym związanym z jej obiektami. Pominięcie CHDK w tym przedsięwzięciu mogłoby narazić na szwank interesy prawne nie tylko tej placówki, ale być może (uwzględniając 30-letni okres dzierżawy) również samego miasta. Odnosząc się do tych wątpliwości, burmistrz Finster oznajmił, iż należy je podzielić, dlatego wybierając wariant łączenia galerii z domem kultury, zdecydował się na likwidację CHDK. W tej sytuacji w całym przedsięwzięciu po stronie miasta występował będzie samorząd a nie instytucja kultury.

Dyrektor Jacek Marczewski omawiając plan zagospodarowania przestrzennego zapewnił, że strefy zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej (np. firma pana Gintera w okolicach ul. Angowickiej, czy Dro-Bet sąsiadujący z osiedlem Bursztynowym) nie będą w przyszłości stwarzać konfliktów.

Władze miejskie potwierdziły, iż transport śmieci do Zakładu Zagospodarowania Odpadów będzie przebiegał w dużej części nie obwodnicą, lecz ulicami miasta.

            Organizatorzy z FIO M. Fuhrmanna wyrażają nadzieję, że te dwie debaty choć trochę wzbudziły zainteresowanie chojniczan i udowodniły, że możliwy jest spokojny, merytoryczny dialog oraz wspólne rozwiązywanie zarówno drobnych, jak i trudniejszych spraw. Jesienią zamierzają przepytać burmistrza Arseniusza Finstera z realizacji podjętych zobowiązań