Pomiń menu

Tczew – 18nastka samorządu

 Fundacja Pokolenia już po raz drugi uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Masz głos masz wybór”, której głównym założeniem jest zachęcenie obywateli do aktywnego udziału w życiu publicznym między innymi poprzez angażowanie się w działania organizowane przez organizacje pozarządowe.

Naszym pierwszym działaniem było zorganizowanie otwartego spotkania z Prezydentem Miasta Tczewa Zenonem Odyą. Spotkanie odbyło się 21 maja 2008 roku. Spotkanie zaplanowane było w godzinach 14:00 – 15:40, jednak ze względu na bardzo aktywną dyskusję spotkanie przeciągnęło się do godziny 17:00. W spotkaniu uczestniczył osobiście Pan Prezydent, Przewodniczący Rady Miasta, Członkowie Rady Miasta, przedstawiciele lokalnych mediów, wolontariusze oraz mieszkańcy miasta Tczewa. Rezultatem otwartego spotkania było podpisanie deklaracji, która została opublikowana w prasie, portalach internetowych oraz na plakatach akcji „Masz głos masz wybór” na terenie Miasta Tczewa.. Problemem, który najbardziej dotyka mieszkańców to szerzące się chuligaństwo. Po spotkaniu z Prezydentem sytuacja zaczęła zmieniać się na lepsze. Na obszarach, które są uznawane za najniebezpieczniejsze oraz gdzie odnotowywanych jest najwięcej chuligańskich napaści i dewastacji zaczęły pojawiać się częste i regularne patrole policji oraz straży miejskiej.

17 czerwca odbyła się akcja „List do Prezydenta” w ramach „Masz głos masz wybór”. Celem akcji było napisanie listu do Prezydenta Miasta Tczewa z uwagami mieszkańców dotyczącymi otoczenia, bezpieczeństwa, rozrywki itp. Na terenie Tczewa rozstawionych było pięć punktów, do których mieszkańcy Tczewa mogli przychodzić i wrzucać gotowe listy lub też je napisać na w punkcie. Jeden punkt znajdował się dodatkowo w Alternatywnym Centrum Kultury „Zebra” w trakcie charytatywnego koncertu na pompę insulinową przy współudziale akcji „Masz głos masz wybór”. Niestety mimo aktywnego nakłaniania przechodniów do udziału w akcji „List do Prezydenta” nie wpłynął żaden list. Po przyjęciu komentarzy dotyczących organizacji akcji postanowiliśmy zorganizować akcje po raz kolejny, Akcja została zorganizowana po raz drugi 23 lipca w godzinach 14:00 – 19:00. Listy można było również wysyłać drogą e-mailową na adres : [email protected] od 16 do 24 lipca. Do organizatorów wpłynęło 16 listów w tym jeden list do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który również został wysłany. 10 listów zostało wrzuconych do oznakowanych urn rozstawionych na terenie miasta, natomiast 6 listów zostało przesłanych drogą e-mailową. W ramach akcji dodatkowo przeprowadziliśmy ankietę, aby dowiedzieć się, do jakiej grupy osób dotarło najwięcej informacji o naszym działaniu. Ankieta została wypełniona przez 63 osoby, z czego 43 osoby wyraziły poparcie dla akcji tego typu oraz że powinny być organizowane częściej. Po przeprowadzonej akcji do biura Fundacji Pokolenia zadzwonił pan z Gazety Tczewskiej w celu przeprowadzenia wywiadu dotyczącego akcji. Rezultaty naszych działań trafią do sporej grupy osób, ponieważ Gazeta Tczewska jest jedną z najczęściej czytanych lokalnych gazet. Artykuł  o przeprowadzonej akcji zostanie również umieszczony na portalu tcz.pl, który jest najczęściej odwiedzaną lokalną stroną internetową.

Fundacja Pokolenia