Pomiń menu

Badanie opinii publicznej w Świebodzicach

Informujemy iż w dniu 28 sierpnia  2008 roku   w ramach działań świebodzickiej Akcji „Masz Głos Masz Wybór”, przeprowadzone zostanie   badanie diagnozujące spektrum opinii i poglądów Mieszkańców Świebodzic  np. oceny władz miasta, identyfikacji źródeł informacji czy oceny sfery życia kulturalnego.

Badania opinii publiczne  przeprowadzane będą cykliczne dla dobra i pożytku mieszkańców Świebodzic, organizatorzy mają nadzieję że wiedza zdobyta podczas sondażu   przełoży się na sprawne zarządzanie lokalną społecznością.

Wyniki z przeprowadzonych badań publikowane będą w lokalnych mediach oraz na ogólnopolskiej stronie internetowej Akcji:  „ Masz Głos Masz Wybór”

koordynatorki Akcji: Ewa Dziwosz/ Monika Nasiadka

Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej