Pomiń menu

Koncert zespołów muzycznych "Budujemy mosty do Pana Starosty"

 Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodziny "PARASOLKA" w Lublinie wraz z 3 organizacjami współpracujacymi organizuje (w ramach działań aktywizujacych społeczność lokalną) koncert studenckich zespołów muzycznych, który odbędzie się 26.09.2008 r. w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim w Lublinie Al. Racławickie 1.

Tytuł koncertu: "Budujemy mosty do Pana Starosty"

Patronat honorowy nad koncertem obejmie Prezydent m. Lublina P. Adam Wasilewski.

Patronat medialny obekmie TVP 3 Lublin.

Działanie ma na celu rozpowszechnienie ideii ogólnopolskiej, społecznej akcji "Masz głos, masz wybór", zachęcenie mieszkanców do aktywnego udziału w życiu społecznym naszego pięknego miasta, a także do zainteresowania się pracą samorządu lokalnego w kontekście rozwoju miasta, a także prowadzonej polityki społecznej. Chcemy zbudować most – pozytywnej komunikacji między samorządem, a społecznością lokalną. 

Parasolka