Pomiń menu

Działania angażujące w Malborku

Trwa akcja „Masz głos, masz wybór”

Malborskie Stowarzyszenia promują społeczeństwo obywatelskie.

Członkowie Stowarzyszenia Malborskie Centrum Kwadrat (MC2) oraz Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Reks przekonują mieszkańców, że warto uczestniczyć w życiu publicznym. Przypominają im, że prawo do głosu i wyrażania opinii mają przez cały czas, nie tylko podczas wyborów.

Na festynie z okazji Dnia Powiatu (23.08.2008 r.) pojawili się członkowie malborskiej organizacji MC2, którzy starali się pokazać uczestnikom festynu, że warto aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty samorządowej.

– Dość często informowani jesteśmy, jakie mamy obowiązki wynikające z przepisów prawa (podatki, ubezpieczenia itp.). Ale czy znamy swoje prawa? – pytają członkowie stowarzyszenia w ulotce, którą rozdawali mieszkańcom.

W tym poręcznym wydawnictwie zawarto podstawowe informacje na temat samorządu, jego zadań i zasad, jakimi muszą kierować się przedstawiciele administracji publicznej, którzy muszą mieć na względzie słuszny interes obywateli. Członkowie MC2 i Stowarzyszenia „Reks” sprawdzali także, co mieszkańcy wiedzą o Radzie Miasta, czy znają radnych, którzy ich reprezentują, czy wiedzą o istnieniu stowarzyszeń, które funkcjonują w ich najbliższym otoczeniu. Bo, jak twierdzi spec od samorządu, prof. Michał Kulesza, „nie ma dobrego samorządu bez silnych organizacji pozarządowych, bez stałego, merytorycznego kontaktu samorządu z mieszkańcami”.

By tę łączność z władzami zapewnić, członkowie stowarzyszeń zaoferowali swoje pośrednictwo: każdy mógł zadać pytanie staroście malborskiemu, burmistrzowi czy wójtowi. Kartki z pytaniami trafiały do specjalnej urny, ale docelowo znajdą się na biurkach włodarzy, do których były adresowane. „Gazeta Malborska” w najbliższym czasie przedstawi te zapytania i odpowiedzi, których przedstawiciele władz udzielili.

– To nie koniec naszych tegorocznych działań, które prowadzimy w ramach ogólnopolskiej kampanii „Masz głos, masz wybór”, którą organizują Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów – mówi Waldemar Klawiński, prezes stowarzyszenia Malborskie Centrum Kwadrat.

W ubiegłym roku w ramach akcji organizacja przeprowadziła w Malborku siedem debat obywatelskich z burmistrzem i radnymi. Również w tym roku dzięki MC2 mieszkańcy mogli spotkać się oko w oko z samorządowcami. Mogli wypowiedzieć swoje opinie w ważnych dla siebie sprawach. Ostatnia dyskusja dotyczyła prywatyzacji Miejskiego Zakładu Komunikacji; zainicjowały ją wspólnie: MC2, Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Reks, które również uczestniczy w „Masz głos, masz wybór” oraz redakcja „Gazety Malborskiej”.

Mieszkańcy z zainteresowaniem słuchali informacji o swoich prawach, które Malborskie Centrum Kwadrat przekazywało podczas tegorocznego Dnia Powiatu.

Malborskie Centrum KWADRAT