Pomiń menu

Sobótka

 

Stary Folwark,29.06.2008r.

Raport z naszych dotychczasowych działań na rzecz integracji mieszkańców Starego Folwarku

Zgodnie z uchwałami spotkania mieszkańców z 12 czerwca br. udało się zorganizować świetną imprezę towarzysko-integracyjną z okazji Nocy Świętojańskiej pn. Sobótka.

Głównymi organizatorami tego spotkania była Rada Sołecka Starego Folwarku i Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne. Miłym akcentem przy organizacji Sobótki był aktywny udział i zaangażowanie urzędników, a zwłaszcza kierownika Referatu ds. Polityki Społeczno – Gospodarczej UG Suwałki. Głównym celem imprezy było zachęcenie mieszkańców do współorganizacji i udziału w miejscowej imprezy. Ponadto na imprezę zostali zaproszeni pracownicy UG Suwałki wraz z Panem Wójtem, radni, sołtysi okolicznych miejscowości wraz z mieszkańcami, zespoły ludowe i wystawcy rękodzieła ludowego oraz wszyscy mieszkańcy Starego Folwarku. Z tej okazji były zaprojektowane i wydrukowane zaproszenia dla gości i mieszkańców. Przygotowaliśmy wspólną biesiadę i poczęstunek. Zorganizowane zostały konkursy, quizy, zabawy i konkurencje sportowe dla uczestników Sobótki. Podczas przeprowadzania licznych konkurencji uwzględniliśmy w regulaminach konkursów różne przedziały wiekowe, aby dzieci, młodzież i dorośli mogli wykazać się wiedzą i sprawnościami fizycznymi, a także popisać się swoimi umiejętnościami przed całą społecznością lokalną. Wszystkie konkurencje kończyły się wyłonieniem zwycięzców i ich nagradzaniem. Nagrody pozyskaliśmy od sponsorów, darczyńców, mieszkańców Starego Folwarku i Gminy Suwałki. Były biegi w workach, łowienie żabek na czas, rzucanie wianków do celu, przeciąganie liny, konkurs wiedzy o Wigierski Parku Narodowym, konkurs na piosenkę plenerową i wiele innych.

Była też okazja porozmawiać o sprawach bieżących mieszkańców, potrzebach i realizacji podjętych zobowiązań przez Pana Wójta. Podjęto też wspólną inicjatywę społeczną odnośnie przygotowania plaży w Starym Folwarku do sezonu letniego. Wyznaczono termin tzw. czynu społecznego – skoszenie, zgrabienie i wywóz trawy, wygrabienie plaży, nawiezienie żwiru i kamyków, zakupienie impregnatu i zakonserwowanie pomostu, ustawienie kosza na odpady, systematyczne oczyszczanie śmietnika, zadbanie o przywóz i czystość toalety typu “tatoj” na 12 lipca br. Część zadań została zadeklarowana do realizacji przez Pana Wójta, co mieszkańców bardzo ucieszyło. Jednocześnie Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne zapowiedziało następną rodzinną imprezę plenerową tzw. rodzinne wędkowanie na miesiąc wrzesień.

Zabawa była przednia i trwałaby zapewne do białego rana. Jednak obowiązuje nas cisza nocna, którą szanujemy, stąd muzykowaliśmy do 22.00.Uczestnicy imprezy byli bardzo zadowoleni i wyrazili chęć organizacji tradycyjnie co roku takiej imprezy towarzyswko-integracyjnej.

Marek Rowiński WST, Wiesława Malinowska

Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne