Pomiń menu

II Piknik Integracyjny w Kołobrzegu

11.07.2008r. w Karczmie Myśliwskiej odbył się II Piknik Integracyjny zorganizowany w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010. I Piknik Integracyjny miał miejsce w lipcu 2007 roku i cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Kołobrzegu, którzy oczekiwali kontynuacji takich działań. W związku z tą imprezą zostały zaprojektowane i wydrukowane zaproszenia dla gości i mieszkańców. Przygotowana została również wspólna biesiada i poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości i odwiedzających, w związku z tym, że impreza miała charakter otwarty i niekomercyjny. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, które skłoniły organizatorów do przeniesienia imprezy pod dach, w pikniku udział wzięło około 150 osób, w tym przedstawiciele 20 organizacji pozarządowych. Imprezę swoją obecnością zaszczycił Prezydent Miasta Kołobrzeg Pan Janusz Gromek. Obecni byli również Radni Rady Miasta Pani Danuta Adamska – Czepczyńska i Pan Artur Dąbkowski. Przewodniczący Stowarzyszenia Pan Jan Śleszyński w krótkim wystąpieniu rozpoczynającym spotkanie zaprezentował przybyłym Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010, cele akcji „Masz głos, masz wybór” oraz dotychczas podjęte przez Stowarzyszenie w ramach tej akcji działania. W swoim wystąpieniu podkreślił, że celem akcji jest wzmocnienie publicznej debaty o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz uświadomienie wszystkim współodpowiedzialności za losy społeczności lokalnej. Piknik był świetną okazją do porozmawiania o sprawach bieżących mieszkańców, potrzebach miasta i realizacji podjętych przez Prezydenta zobowiązań. Wiele osób skorzystało skrzętnie z nadarzającej się okazji i osobiście zwracało się do Prezydenta Kołobrzegu przedstawiając swoje osobiste, ale również miejskie problemy. Najważniejszym osiągnięciem pikniku było to, że osoby biorące udział w imprezie stworzyły wspólnotę – bez względu na przynależność organizacyjną wszyscy rozmawiali z sobą, ustalali nowe inicjatywy, wymyślali pomysły na nowe działania, a przy tym dobrze się bawili. Jedną z atrakcji pikniku był ogromny tort okolicznościowy ufundowany przez kołobrzeskiego cukiernika, Pana Andrzeja Mielnika w związku z II rocznicą powołania Stowarzyszenia. Wszystkim obecnym na pikniku czas umilały występy znanej kołobrzeskiej artystki Pani Anny Rybarkiewicz – Markin. Impreza była tak udana, że ostatni uczestnicy pikniku opuszczali gościnne progi Karczmy Myśliwskiej w późnych godzinach nocnych. Przewodniczący Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010 Pan Jan Śleszyński zapewnił, że to nie koniec tegorocznych działań podjętych przez Stowarzyszenie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Masz głos, masz wybór”, którą organizują Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów

Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010"