Pomiń menu

Głos z Cyganów

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „Inicjatywa” działając w ramach akcji „Masz głos – masz wybór” przygotowało „Dokument” zawierający problemy, utrudnienia, uciążliwości, braki, potrzeby mieszkańców wsi Cygany.

„Dokument” ten został wręczony panu burmistrzowi 29 czerwca podczas Dni Cyganów -„Pikniku Cygańskiego” a całej Radzie Miasta i Gminy 27 sierpnia podczas sesji Rady .

Przygotowując ten „Dokument” zwróciliśmy się z prośbą o pomoc  do wszystkich stowarzyszeń działających w naszej miejscowości. Trzeba przyznać , że u niektórych znalazło to pozytywny oddźwięk.

Również w czerwcu  zaczęliśmy wydawanie  biuletyn informacyjny „Głos z Cyganów” .
 
Biuletyn ten jest sfinansowany z grantu Fundacji Stefana Batorego .

Staramy się zawrzeć w nim informacje dotyczące

– praw mieszkańców, obowiązków gminy
– problemów  mieszkańców
– sposobów rozwiązywania tych problemów
– realizacja danych obietnic przez  burmistrza i radnych
– opinie mieszkańców
– historię wsi Cygany
– plusy i minusy dla burmistrza i radnych
– inne

Pod koniec sierpnia został wydany numer drugi „Głosu z Cyganów”.

Biuletyn został przyjęty w przez mieszkańców w rozmaity sposób chociaż trzeba przyznać , że u większości zauważa się poparcie dla tej inicjatywy.

Wielką pomocą przy pisaniu biuletynu okazał się blog internetowy  (www.cygany.pinger.pl) gdzie oprócz bieżących informacji mieszkańcy mogą się wypowiadać na interesujące ich tematy, zadawać pytania , które w ich imieniu przekazujemy adresatom .

Trzeba przyznać , że strona cieszy się coraz większą popularnością

Marian Tomczyk

Prezes TWIS”Inicjatywa”

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych