Pomiń menu

1 ETAP.KAMPANIA INFORMACYJNA W RABCE ZDROJU,PONICACH i RDZAWCE.

Kampania reklamująca akcje ,,Masz Głos Masz Wybór” w Rabce Zdroju, Ponicach i Rdzawce składa się z 2 etapów: 1 etap 24.09.2008 -24.10.2008 Rozwieszenie plakatów i afiszy informujących o akcji. 2 etap 10.10.2008-24.10.2008 Rozdanie nalepek, naklejek mieszkańcom informujących o akcji.

Forum Rdzawka.