Pomiń menu

Ożywienie partnerskie

Organizatorem konferencji „Partnerskie inicjatywy na rzecz rozwoju Powiatu Skarżyskiego”, jaka ma się odbyć w dniach 22 -23 października 2008 jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Organizator informuje w zaproszeniu, że:  – Celem konferencji będzie przedstawienie potrzeby rozwijania dialogu społecznego i włączenia partnerów społecznych do działań na rynku pracy, a także możliwości wdrażania partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego powiatu.

W ramach spotkania przewidziane są warsztaty umożliwiające poznanie prowadzenia analiz lokalnej gospodarki przydatnych w wypracowaniu wspólnych przedsięwzięć. Konferencję i warsztaty poprowadzi Prezes Międzynarodowego Centrum Partnerstwa „Partners Network” z Krakowa.

Nowatorskie rozwiązania polegają na inspirowaniu działań służących przeciwdziałaniu bezrobociu. Powiat Skarżysko rejestruje 23 %  stopę bezrobocia. Czy w ramach konferencji powstaną po zdiagnozowaniu problemów projekty gospodarcze? Konferencja i warsztaty w efekcie mają doprowadzić do wypracowania projektów gospodarczych eliminujących negatywne zjawisko bezrobocia.

Zaproszenie na konferencję otrzymało 42 podmioty, w tym organizacje pozarządowe, urzędy gminne, parafie kościelne, zakłady pracy, gminne ośrodki socjalne, związki zawodowe, przedsiębiorcy.

Wojciech Markiewicz

 

Grupa Społeczna – Miasto Wspólne