Pomiń menu

Działania angażujące w Malborku

 

Dnia 14 września grupka osób z Malborskiego Centrum „Kwadrat” i Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Reks” wybrała się do Starego Pola na uroczyste Dożynki. Wyjazd nasz to próba działań angażujących, realizowanych w związku z akcją „Masz głos, masz wybór”. Dożynki miały zasięg wojewódzki, spodziewaliśmy się więc wielu odwiedzających i nie zawiedliśmy się. Gośćmi Dożynek było wielu ważnych dla regionu gości, łącznie z marszałkiem,  byli również przedstawiciele rządu.

Tego dnia Stare Pole zamieniło się w tętniące życiem tłoczne miasteczko…. My pojechaliśmy tam jednak w trochę innym niż większość celu.

Dzięki uprzejmości Kierownictwa Redakcji „Dziennika Bałtyckiego” rozbiliśmy nasz namiocik tuż obok ich stoiska i rozpoczęliśmy akcję angażującą mieszkańców powiatu. Nie było to takie proste, ponieważ, jak się okazało, sporo osób przyjechało spoza naszego okręgu. Nasza akcja polegała na rozdawaniu ulotek przygotowanych przez MC2 oraz zbieraniu ankiet i opinii wśród przybyłych. Trochę wbrew naszym oczekiwaniom głównym punktem naszego pobytu na dożynkach nie były w/w czynności. Okazały się nim… rozmowy z mieszkańcami naszego powiatu. Zresztą nie tylko z naszego. Ludzie chętnie rozmawiali, dopytywali się, kierowali uwagi, wyrażali opinię. Można powiedzieć, że większość  z 4 godzin, które tam spędziliśmy, przedyskutowaliśmy z ludźmi. To było naprawdę zaskakujące i ….miłe. Byliśmy rozpoznawalni jako stowarzyszenia i okazało się, wielu spośród naszych rozmówców słyszało o naszych działaniach, głównie o debatach. Udało nam się przy tym uzyskać 41 wypełnionych ankiet oraz 29 karteczek z zadanym pytaniem do burmistrza/wójta. Po analizie pytań (niektóre się powtarzały) sformułowaliśmy 17 pytań do burmistrza miasta Malborka i jedno skierowane do wójta gminy Stare Pole. Pytania te zostaną wysłane do tych panów a odpowiedzi pojawią się w lokalnej prasie i na naszych stronach www.

Poniżej wyniki przeprowadzonej ankiety

ANKIETA                
( 41 ankietowanych)

1. Jak ocenia Pan(i) pracę malborskiego samorządu? ( w skali od 1 – 5)

1-8głosów ,  2-12 głosów,  3-9 głosów, 4-8 głosów,  5-4 głosy,   nie mam zdania-0 głosów

19,5 %     29,3%          22%         19,5%       9,7%

2. Czy wie Pan(i) jaki radny reprezentuje dzielnicę, w której Pan(i) mieszka?

a) tak-17 głosów         b) nie-24 głosy

                41,5%                      48,5%       

3. Jeżeli ma Pan(i) poważne zastrzeżenia co do jakości usług świadczonych przez miasto, to czy sądzi Pani, że może wpłynąć na urzędników miejskich aby coś zrobili w tej sprawie?

a) tak-7 głosów           b) nie-29 głosów         c) nie mam zdania-5 głosów

    17%                          70,7%                      12,3%

4. Czy kiedykolwiek zgłaszał(ła) Pan(i) do Urzędu Miasta  skargę na jakość usług świadczonych przez miasto?

a) tak -10 głosów  b) nie-23 głosy   c) nie wiem jak i gdzie można to zrobić-8 głosów

    24,4%                56,1%              19,5%

5. Czy wie Pan(i) czym są i czym się zajmują  organizacje pozarządowe?

a) tak (szersza odpowiedź) – 25 głosów  61%
b) nie – 16 głosów 39%

6. Czy potrafi Pan(i) wymienić organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu  malborskiego?

a) tak (szersza odpowiedź) – 27 głosów 65,9%
b) nie – 14 głosów 34,1%

Malborskie Centrum KWADRAT