Pomiń menu

Debata w Świebodzicach

 

W poniedziałek  6 października br. w Klubie Seniora w Świebodzicach z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Grupy Nieformalnej z LO w Świebodzicach, oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, odbyła się kolejna debata publiczna Mieszkańców z Władzami Miasta : burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem , z-cą Burmistrza, Przewodniczącą Rady Miejskiej Elżbietą Horodecką oraz z Sekretarzem Rady Miejskiej . Na debatę przybyło ponad 30 mieszkańców. W pierwszej części spotkania zgodnie ze scenariuszem, Burmistrz Bogdan Kożuchowicz omówił stopień realizacji działań jakie zobowiązał się  wykonać ( spisanych w Deklaracji w dniu 4 kwietnia br. z Mieszkańcami Świebodzic) do końca 2008 roku oraz do końca kadencji.  
   
W prezentacji Burmistrza znalazło się  omówienie pięciu zobowiązań na rok 2008

  • kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej na terenie całego miasta
  • zakończenie rewitalizacji Starego Miasta – I etap
  • remonty i modernizacje dróg, ulic: Bolesława .Chrobrego, Henryka Pobożnego, Adama Mickiewicza
  • zagospodarowanie budynków obecnie niezamieszkałych przy ul. Aleje Lipowe
  • przygotowanie projektu technicznego „ Domu Złotego Wieku” oraz Centrum Rehabilitacji Społecznej przy ul. Parkowej 4

Ponadto Burmistrz przekazał  informacje dotyczące  rozwiązań problemów dotyczących:

  • niedostatecznej ilość mieszkań komunalnych, złego stanu technicznego budynków komunalnych          
  • ograniczonego dostępu mieszkańców do bezpłatnych usług rehabilitacyjnych oraz usług  opiekuńczych
  • regulacji rzeki Pełcznicy
  • niedostatecznej ilości miejsc pracy

W drugiej części spotkania Mieszkańcy Świebodzic zadawali panu Burmistrzowi pytania.

Debata trwała dwie godziny, i została oceniona przez obecnych za bardzo udaną i treściwą. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz rzeczowo,  merytorycznie odpowiadał na wszystkie pytania mieszkańców. Organizatorzy Akcji Masz Głos Masz Wybór  zaprosili  obecnych  na kolejne listopadowe spotkanie.

Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej